Skären 9, Stockholm

Fler kontorslokaler planeras i Bibliotekstan

Vid Norrmalmstorg i City, i korsningen mellan Smålandsgatan och Norrlandsgatan, ligger fastigheten Skären 9. Kvarteret Skären är centralt beläget mitt i Bibliotekstan.

Fastigheten Skären 9, som är belägen i området Bibliotekstan i Stockholm, antog en ny detaljplan 2015. Den nya planen möjliggör en påbyggnad om 2 – 3 våningar och medger en tillkommande uthyrningsbar yta om cirka 2 600 kvm.

I samband med påbyggnaden sker en genomgripande totalrenovering av de befintliga ytorna och en uppgradering av tekniken i sin helhet. 

Den nyrenoverade fastigheten kommer omfatta ca 12 500 kvm fördelat på 10 700 kvm kontor samt 1 800 kvm butik. Projektet påbörjas i kvartal 1 2019 och beräknas pågå i 2 år. Efter färdigställandet erbjuder fastigheten toppmoderna kontor och butiker i ett mycket attraktivt läge.

Hufvudstaden har tecknat ett långt hyresavtal med Advokatfirman Vinge som redan är en befintlig hyresgäst i fastigheten. Avtalet omfattar ca 7 800 kvm vilket utgör 75 % av kontorslokalerna med inflyttning i början av 2021. Under projekttiden flyttar Vinge till temporära lokaler vid Stureplan.

Vinge har varit hyresgäst i fastigheten sedan 1984. 1999 utökades förhyrningen med en utbyggnad på gården.

Projektstatus

  • PREL. INFLYTTNING Q1 2021
  • BYGGSTART JANUARI 2019
  • BYGGLOV GODKÄNT FEBRUARI 2018
  • BYGGLOV ANSÖKAN APRIL 2017
  • LAGA KRAFT JUNI 2015
  • PLANSAMRÅD 2014