Styrelsen

Styrelsen består av nio ledamöter, utan suppleanter, valda av årsstämman.

Bland ledamöterna finns personer med anknytning till Hufvudstadens största aktieägare L E Lundbergföretagen AB. Den verkställande direktören ingår även i styrelsen. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande. Under verksamhetsåret 2018 hade styrelsen sju sammanträden, varav ett konstituerande.

Fredrik Lundberg

f 1951. Civilingenjör, civilekonom, ekon dr h c, tekn dr h c.
Ordförande, ledamot sedan 1998.
Verkställande direktör och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB. 
Styrelseordförande i Holmen AB och 
AB Industrivärden. 
Vice styrelseordförande i Svenska Handelsbanken AB. 
Styrelseledamot i 
L E Lundbergföretagen AB och Skanska AB.
Aktieinnehav per 31 mars 2019: 1 850 412 aktier (eget och via närstående).

Claes Boustedt

f 1962. Civilekonom.
Ledamot sedan 1998.
Vice verkställande direktör i L E Lundbergföretagen AB. Verkställande direktör i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB. Styrelseledamot i Sandvik AB.
Aktieinnehav per 31 mars 2019: 1 000 aktier.

Peter Egardt

f 1949. Fil kand.
Ledamot sedan 2003.
Styrelseordförande i Rymdstyrelsen och Försvarshögskolan. Tidigare erfarenhet bland annat som landshövding i Uppsala Län, verkställande direktör i Stockholms Handelskammare och Svenska Handelskammarförbundet.
Aktieinnehav per 31 mars 2019: 18 000 aktier.

Liv Forhaug

f 1970. Civilekonom.
Ledamot sedan 2016.
Chief Strategy Officer i ICA Gruppen AB.
Styrelseledamot i HUI Research AB, Min Doktor International AB, Skutvik Invest AB och Thule Group AB samt i ICA Gruppens dotterbolag Apotek Hjärtat AB, Hemtex AB, ICA Fastigheter AB och ICA Sverige AB.
Tidigare erfarenhet bl.a. som partner på McKinsey & Company.
Aktieinnehav per 31 mars 2019: 1 800 aktier.

Louise Lindh

f 1979. Civilekonom.
Ledamot sedan 2007.
Verkställande direktör i Fastighets AB L E Lundberg. 
Styrelseordförande i J2L Holding AB.
Styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg, Holmen AB och L E Lundbergföretagen AB.

Aktieinnehav per 31 mars 2019: 29 166 aktier. 

Fredrik Persson

f 1968. Civilekonom.
Ledamot sedan 2016.

Styrelseordförande i JM AB och Svenskt Näringsliv.
Styrelseledamot i AB Electrolux, Ahlström Capital Oy, ICA Gruppen AB och Interogo Holding AG.
Tidigare erfarenhet bl.a. som VD och koncernchef på Axel Johnson AB.
Aktieinnehav per 31 mars 2019: 2 500 aktier.

Sten Peterson

f 1956. Civilingenjör.
Ledamot sedan 2006.
Verkställande direktör i Förvaltnings AB Lunden. 
Styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg, Förvaltnings AB Lunden, J2L Holding AB och 
L E Lundbergföretagen AB.
Aktieinnehav per 31 mars 2019: 2 000 aktier.

Anna-Greta Sjöberg

f 1967. Civilekonom, MBA.
Ledamot sedan 2006.
Verkställande direktör i Crispa AB. Styrelseledamot i Marginalen Bank Bankaktiebolag och Tryggstiftelsen. 
Tidigare erfarenhet bland annat som Managing Director i Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.
Aktieinnehav per 31 mars 2019: 3 000 aktier.

Ivo Stopner

f 1962. Civilingenjör.
Verkställande direktör och ledamot sedan 1999, inga andra väsentliga uppdrag utanför koncernen
Aktieinnehav per 31 mars 2019: 
3 000 aktier (eget och via närstående) samt 49 867 aktier inom ramen för en kapitalförsäkring som avser säkerställd direktpension.

Sekreterare

Mattias Karlsson, sekreterare
f 1965. Advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB. Styrelsens sekreterare sedan 2008.

Revisorer

KPMG AB
Joakim Thilstedt, huvudansvarig revisor
f 1967. Auktoriserad revisor, som huvudansvarig revisor