Miljöpolicy

Hufvudstadens miljöpolicy hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet i en hållbar riktning.

Vision

Hufvudstaden ska styra och utveckla verksamheten i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle.

Mål

 • Minska miljö- och klimatpåverkan.
 • Hushålla med jordens resurser.
 • Minimera användningen och utsläpp av skadliga ämnen.
 • Bidra till återvinning av material och förbrukade produkter.

Strategier för att uppnå målen

 • Utbilda medarbetarna inom miljö- och klimatfrågor.
 • Ha ett tydligt miljöledningssystem som säkerställer hög kvalitet.
 • Tillämpa försiktighets- och hushållningsprincipen.
 • I stor utsträckning välja miljöanpassad teknik och miljömärkta produkter.
 • Förebygga miljöproblem och följa miljölagstiftningen.
 • Ställa tydliga miljökrav på leverantörer och entreprenörer.
 • Samarbeta med våra kunder och partners i deras miljöarbete.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka e-post

Johanna Pettersson

Hållbarhetskoordinator

08-762 91 08

Skicka e-post