Koncernledning

Hufvudstadens koncernledning består, förutom VD, av tre affärsområdeschefer samt cheferna för Ekonomi/Finans, Fastighetsutveckling och Personal. Företagsledningen har möten cirka en gång i månaden för att diskutera aktuella frågor.

Ivo Stopner

f 1962. Civilingenjör. Verkställande direktör,
anställd 1990. Aktieinnehav per 31 december 2018: 3 000 aktier (eget och via närstående), 100 000 köpoptioner samt 35 290 aktier inom ramen för en kapitalförsäkring som avser säkerställd direktpension. Ivo Stopner inklusive familj har inga väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

Henrik Andreasson

f 1981. Fil kand. Chef Affärsområde Nordiska Kompaniet, 
anställd 2018. Aktieinnehav per 31 december 2018: -

 

John Lethenström

John Lethenström

f 1972. Civilingenjör. Chef Fastighetsutveckling, 
anställd 2017. Aktieinnehav per 31 december 2018: -

Christine Lindgren

Christine Lindgren

f 1969. Fil kand. Chef Personal,
anställd 2017. Aktieinnehav per 31 december 2018: -

Kontakt
christine.lindgren@hufvudstaden.se

Anders Nygren

f 1970. Civilingenjör. Chef Affärsområde Stockholm,
anställd 2006. Aktieinnehav per 31 december 2018: 10 000 köpoptioner.

Fredrik Ottosson

f 1972. Civilingenjör. Chef Affärsområde Göteborg,
anställd 2016. Aktieinnehav per 31 december 2018: -

Åsa Roslund

f 1966. Civilekonom. Chef Ekonomi och Finans, 
anställd 2005. Aktieinnehav per 31 december 2018: -

Bo Wikare

f 1963. Civilingenjör. Vice verkställande direktör, Chef Affärsutveckling, 
anställd 1994. Aktieinnehav per 31 december 2018: 62 aktier och 40 000 köpoptioner.

Organisation

Mer information om Hufvudstadens organisation och organisationsschema.