Data per aktie

Tabellen visar data per aktie för senaste fem åren samt ackumulerade siffror för innevarande år.
  2019 2018 2017 2016  2015 2014
Periodens resultat, kr 15,25 20,94 14,71 19,98 16,82 9,70
Ordinarie utdelning, kr  3,90 3,70 3,50
3,30 3,10
2,90
Utdelningsandel (ordinarie), %  83 83 82
81 81 77
Eget kapital, kr 152,15 140,59 123,15 111,74 94,86 80,94
Fastigheternas verkliga värde, kr 231,16 213,75 192,62 177,04 153,88 134,86
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr 6,63 4,86 4,84 4,99 4,69 4,27
Periodens kassaflöde, kr 3,08 3,28 -3,49 3,25 -0,15 -0,15
Aktuellt substansvärde, EPRA NNNAV, kr 185,00 171,00 152,00 138,00 118,00 100,00
Börskurs serie A vid periodens slut, kr 185,10 136,90  131,40 143,90 119,90 101,60
P/E-tal,ggr  12,1 6,5 8,9 7,2 7,1 10,5
Börskurs A/eget kapital, % 121,7 97,4  106,7 128,8 126,4 125,5
Direktavkastning (ordinarie), %  2,1 2,7 2,7
2,3 2,6 2,9