Rännilen 17

Kort om fastigheten

Namn: Rännilen 17
Adress: Mäster Samuelsgatan 3
Område: Bibliotekstan/Norrmalmstorg


En jugendpärla i Bibliotekstan

Mitt emellan de livliga stråken Birger Jarlsgatan och Biblioteksgatan ligger den vackra jugendfastigheten Rännilen 17. Fastighetens skala och gatans bredd ger en intimitet som är ovanlig i City. Här upplevs lugn och puls på samma gång i en miljö som andas sekelskifteselegans. 

Vid tiden runt 1900 expanderade Stockholm kraftigt. Den gamla å som tidigare runnit ut i Nybroviken fylldes igen och ersattes av Birger Jarlsgatans sträckning. Vattendraget finns bara kvar i ett par kvartersnamn längs gatan. Rännilen är ett, Träskfloden ett annat. Med den nya gatan kom ett stort antal nya fastigheter att byggas och området blev snabbt ett av Stockholms exklusivare. Fastigheten har varit i Hufvudstadens ägo sedan 1939.

”Det sorglösa livet”

Det var här stockholmarna kunde uppleva det eleganta och sorglösa liv som hör samman med den tid parisarna kallar ”la belle epoque” eller ”fin de siècle”. Fastigheten innehöll från början både butikslokaler och bostäder. När huset stod klart 1899 fanns det i gathuset tre stycken sexrummare, där två av dem hade dubbla jungfrukam-mare. Tio år senare byggdes vinden om till ytterligare 
en bostadsvåning.

Jugendutsmyckning

I kvarteren runt omkring fanns många pälsbutiker och så sent som på sextiotalet bodde fortfarande en av de verksamma körsnärerna i huset. I körsnär Carl E Lindgrens bostad på andra våningen fanns en rik utsmyckning i jugendmotiv som exempelvis stuckaturer i form av tallkottar och kakelugnar bemålade med gröna orkidéer.

Produktiva arkitekter

Rännilen 17 ritades av de för tiden ledande jugendarkitekterna Georg Hagström (1866-1918) och Fritiof Ekman (1871-1941). De båda var mycket produktiva och står bakom 144 byggnader i Stockholm. Flera av dem anses hålla mycket hög klass, exempelvis kvarteret Bodarne, där Svenskt Tenn har sina lokaler och kvarteret Klippan, där Hotel Diplomat ligger. Också Rännilen är ett fint exempel på jugendstilen. Sockelvåningen mot gatan är utförd i ljus marmor med blomdekor och det spetsprydda entrévalvet visar på tidens fascination för den orientaliska arkitekturen.

Sekelskiftesatmosfär

Fastigheten har genomgående exklusiva material med förutom marmor också kalksten, såväl röd- som svartmarmorerad stucco lustro och blyspröjsade fönster med färgade glas. De renoveringar som skett i huset har gått varsamt fram och mycket utav originalkänslan finns kvar. Med sitt läge och skick går det än idag att uppleva sekelskiftesatmosfären i denna jugendpärla.

Grundförstärkt för att hålla

Under senare år har man grundförstärkt fastigheten. Alla hus i Bibliotekstan är byggda på mark som består av ett lager av lera och vilar därför på pålar som går ned till fast grund. I Gamla Stan kan man se exempel på hus som lutar väldigt mycket och det beror på att de står på porös mark och sjunker nedåt med tiden. I denna grundförstärkning pålade man om husen med moderna stålpelare. Grundförstärkningsarbetet var omfattande och pågick länge men var nödvändigt för att undvika skador på husen. Vi vill försäkra oss om att de ska kunna stå stabilt långt in i framtiden – i vart fall i 100 år till.

En ny stadsdel: Bibliotekstan

Området kring nuvarande Biblioteksgatan hörde på 1600-talet till ”Norre Förstaden” som under en period var en fristående stad med egen förvaltnings och malmfogde. Med tiden ansågs det ineffektivt med ett tudelat Stockholm och den fristående staden återgick snart till att vara en del av Stockholm (dåvarande Gamla Stan) igen.

Under senare hälften av 1800-talet tredubblades Stockholms befolkning. Merparten av dagens kvarter byggdes under denna tid och centrum försköts norrut från nuvarande Gamla Stan till Norrmalm. Från att ha varit en glest befolkad förstad blev området kring Biblioteksgatan det kommersiella stråk som idag tillhör den absoluta kärnan av Stockholm.

1885 skedde en stor namnrevision av Stockholms gator och Norrmalmsgatan döptes om till Biblioteksgatan efter det nybyggda Kungliga Biblioteket i Humlegården. Gatan förlängdes även till sin nuvarande sträckning mellan Humlegården och Norrmalmstorg. Detta kan ses som det första steget i förvandlingen där en oansenlig gränd blev en fashionabel affärsgata.

Idag har området kring Biblioteksgatan utvecklats till Bibliotekstan – Stockholms självklara centrum när det gäller mode, smycken och accessoarer tillsammans med restauranger och caféer. Här finns butiker med de mest prestigefyllda internationella modevarumärkena och det bästa inom svenskt mode sida vid sida med de mest framträdande företagen inom bank och finans samt de mest kända advokat- och juristbyråerna.