Kåkenhusen 39

Kort om fastigheten

Namn: Kåkenhusen 39
Adress: Kungsgatan 4 A-B-10, Brunnsgatan 5-9, Norrlandsgatan 29
Område: Kungsgatan


Stockholms Madison Ave

Redan något decennium efter att den byggdes kunde Kungsgatan beskrivas som en mediegata. Exempelvis så var en av de första hyresgästerna på Kungsgatan 8 det för tiden nystartade Radiotjänst och längs gatan kunde man besöka flertalet boklådor. Dessutom var gatan en av de mest biograftätaste i hela landet. Idag är det andra medieföretag som huserar här.

Den likartade stilen på fasaderna vid Kungsgatan är förstås inte någon slump utan reglerades i stadsplanen från 1919. Huvudarkitekt bakom förslaget var Sven Wallander (1890-1968) som menade att fasaderna mot Kungsgatan skulle göras enhetliga i modern klassicism.

Som hörs på namnet består kvarteret Kåkenhusen av flera byggnader samlade i en fastighet vid Kungsgatan och Brunnsgatan ner mot Norrlandsgatan.  Uppförandet av huset genomfördes som många andra av Hufvudstadens fastigheter på Kungsgatan av Kreuger & Toll, tillsammans med Hufvudstadens arkitekter. Konstruktionen var också typisk för samarbetet Kreuger & Toll och Hufvudstaden.

Bärande innerkonstruktioner istället för bärande väggar medförde att bygget kunde hålla tempo. Löftet om att bygga snabbt låg sannolikt bakom godkännandet av byggloven eftersom Kungsgatan, som legat färdig som trafikled sedan 1915, på flera ställen liknade rena grustaget. Det var alltså i stadsplanerarnas intresse att få färdigt bebyggelsen längs gatan. Kåkenhusen började byggas 1924 och det sista huset blev klart 1928.

Männen bakom husen

Stadsplanen för Kungsgatan byggde på Sven Wallanders vision att skapa en modern affärsgata med enhetliga gatufasader. I mitten av sträckningen placerade han Kungstornen, Europas första skyskrapor, av vilka han själv ritade det norra. För detaljutformningen av Kåkenhusens fasader stod Joel Norborg som kanske är mest känd för den romantiska Allhelgonakyrkan i Helgalunden.

Invändigt var flera arkitekter verksamma vid Hufvudstadens ritkontor, allt för att uppfylla de blivande hyresgästernas varierande krav. Radiotjänst behövde exempelvis plats för stora ljudstudios.

Legendariska hyresgäster

På Kungsgatan 8, K8 kallad bland radiofolk, hade dåvarande Radiotjänst sina lokaler från 1928 ända tills de flyttade till det nya radiohuset vid Gärdet 1974. Från Studio 2 högst upp i huset direktsände Sven Jerring, Lennart Hyland och Gösta Knutsson sina välbekanta program. I Kåkenhusen låg också välkända affärer som Oscar Beckmans Damkläder och Harald Westerbergs Möbelaffär, samt boklådorna Nordiska Bokhandeln, Fritzes och Hedengrens.

Den 27 oktober 1973 öppnades Sveriges första McDonald’s på Kungsgatan 4. En häpen och köande allmänhet kunde för första gången njuta av pommes frites, milkshake och inte minst Big Mac.

Kungen bland gator

Kungsgatan har en speciell ställning bland stadens paradgator – berömda är till exempel bilderna från firandet av freden 1945 och högertrafikomläggningen 1967.

Kungsgatan planerades redan på 1860-talet, men Brunkebergsåsen låg som ett som ett omöjligt hinder. Man fick invänta Alfred Nobels uppfinning dynamiten innan arbetet kunde börja. Den kullerstensbelagda och branta backen upp från Stureplan hette Lutternsgatan. Det var en skräpig gata med de ”eländigaste ruckel” enligt S. Tjärneld i boken Stockholms Liv. Det fanns även annat som spädde på områdets dåliga rykte. På Lästmakargatan 11 låg en välkänd bordell som omgavs med den korta introduktionen ”elfvorna i elvan”. Uppåt åsen bestod kvarteren mest av gamla kåkar vars invånare förde en ständig kamp mot råttor och regnvatten som kom rinnande från Oxtorget och Brunkebergs höjder. De sista husen revs 1904 i och med att Kungsgatan började schaktas ur – Lutternsgatan försvann.1911, efter sju års sprängande och schaktande genom Brunkebergsåsen, var gatan färdig. Bebyggelsen tog betydligt längre tid på sig att bli färdig. Inte förrän i slutet av 30-talet var alla tomter bebyggda och Stockholms första riktiga storstadsgata var komplett.

Kåkenhusen idag

Idag är kvarteren vid Kungsgatan, Brunnsgatan och Norrlandsgatan något av Stockholms Madison Avenue. Här finns många medieföretag och advokatbyråer. Finans- och investmentföretag har också i allt större omfattning hittat hit. Kungsgatan är fortfarande ett i allra högsta grad intressant shoppingstråk, som drar massor med människor. Och här finns fortfarande på samma adress Sveriges första McDonald’s, nu i en unik interiördesign signerad Claesson Koivisto Rune.