Miljö

Avfallshantering

Som hyresgäst ansvarar ni själva för ert avfall och bekostar bortforsling av det samma. Avfall från pentryt (hushållsavfall) får du lämna i fastighetens soprum om det står så i hyresavtalet.

Miljöhandbok

Gröna avtal

Gör ett bra val och teckna ett grönt hyresavtal med Hufvudstaden så bidrar vi gemensamt till en bättre miljö.

Mer information om våra Gröna avtal

Miljötips

Vi har en miljörådgivare som hjälper alla våra hyresgäster med miljörelaterade frågor. Han heter Karl-Johan Wall och nås på 08-762 90 36. Du kan även ta del av våra bästa hållbarhetstips.