Utdelning

Hufvudstadsaktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden.

Utdelningspolitik

Om inte investeringar eller bolagets finansiella ställning i övrigt motiverar en avvikelse ska  Hufvudstadsaktien ha en god utdelningstillväxt över tiden och utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten. Under den senaste tioårsperioden har utdelningen i genomsnitt ökat med 7 procent per år.

För 2017 uppgick utdelningen om 3,50 kronor per aktie, motsvarande 82 procent av nettovinsten från den löpande verksamheten.

Utdelning och direktavkastning