Finansiell information

I vårt arbete med att ge aktieägare, analytiker och investerare en rättvisande bild av Hufvudstadens affärsmodell och finansiella ställning, eftersträvar vi en öppen dialog grundad på tydlighet, tillgänglighet och tillförlitlighet.


Senaste delårsrapporten

Bokslutskommuniké 2018.

Ladda ned