Vildmannen 7

Kort om fastigheten

Namn: Vildmannen 7
Adress: Biblioteksgatan 9, Jakobsbergsgatan 6
Område: Bibliotekstan/Norrmalmstorg


Vildmannen 7

Fastigheten Vildmannen 7 totalförstördes i en brand i november 2017. Följ Hufvudstadens arbete mot uppförandet av en ny fastighet här.

Fastighetens historia

Längs Biblioteksgatans eleganta fasader tornade en borg upp sig vid korsningen med Jakobsbergsgatan. Fastigheten Vildmannen 7 utmärkte sig med sin ovanliga fasad, helt i Roslagssandsten, med detaljer inspirerade av medeltida arkitektur.  En medeltidsborg med modern historia.

Fastigheten uppfördes mellan åren 1895 och 1897. Från början innehöll den enbart bostäder, men det goda läget har med tiden fått både affärer och kontor att flytta in. Vildmannen 7 hade flera mycket exklusiva lägenheter. Den största av dem var en 800 kvadratmeter stor paradvåning med nio rum. Salongen var placerad i hörntornet med god sikt ut över gatorna nedanför. I våningen, som också innehöll nio kakelugnar, fanns dessutom dubbla herrum mot Biblioteksgatan, fem rum i fil mot Jakobsbergsgatan och två jungfrukammare. Fastigheten har varit i Hufvudstadens ägo sedan 1918.

Engelsk nationalromantik

Arkitekt var Erik Josephson (1864-1929), som inspirerats av samtida engelsk arkitektur. Under det sena 1800-talet var nytolkningar av den nationalromantiska Tudor-stilen vanlig i brittiska högre ståndsmiljöer. Nationalromantiken syns tydligt i rundbågefrisen under den översta våningen och i fialerna, de spetsiga spiror, som accentuerar fastighetens hörntorn. Huset var väldekorerat med blomsterornamentik och småfåglar. Ett tema som återkom i takmålningarna i fastighetens entré mot Biblioteksgatan 9. Entréns ekport hade reliefer som föreställer olika hantverksyrken. Dessa utfördes av den framstående skulptören Christian Eriksson (1858-1935) som bl.a. utbildat sig vid École des Beaux Arts i Paris.

Byggmästaren själv flyttade in

Också husets interiörer var mycket exklusiva. Entréerna utfördes med schackrutiga marmorgolv som övergick i endast vit marmor i trapphusen. Väggarna fick rik utsmyckning med snickerier, paneler och pilastrar medan de kryssvälvda taken gavs akantusmotiv. En av anledningarna till att huset blev så påkostat var att byggmästaren själv, C. G. Ohlsson var en av de första hyresgästerna att flytta in. Sett till de titlar de andra boende hade under husets tidiga år måste adressen uppfattats som flott redan från början. Här fanns både grosshandlare, häradshövdingar, medicine doktorer och direktörer. 

Kvinnlig kooperation

1905 öppnade matvarubutiken Svenska Hem på Jakobsbergsgatan 6. Butiken, som kommit till för att sälja sund och prisvärd mat, drevs som en kooperation med endast kvinnliga anställda och medlemmar. Grundare var kvinnosakspionjären Anna Wittlock. Butiken fick snabbt fyra efterföljare och över 3 000 kvinnor som medlemmar. Bland dessa märks Selma Lagerlöf, Harriet Bosse, Ellen Key och många andra framstående personer.

Grundförstärkt för att hålla

Under senare år har man grundförstärkt fastigheten. Alla hus i Bibliotekstan är byggda på mark som består av ett lager av lera och vilar därför på pålar som går ned till fast grund. I Gamla Stan kan man se exempel på hus som lutar väldigt mycket och det beror på att de står på porös mark och sjunker nedåt med tiden. I denna grundförstärkning pålade man om husen med moderna stålpelare. Grundförstärkningsarbetet var omfattande och pågick länge men var nödvändigt för att undvika skador på husen. Vi ville försäkra oss om att de ska kunna stå stabilt långt in i framtiden – i vart fall i 100 år till. 

Högsta möjliga kulturvärde

Fastigheten har utvecklats och varsamt förändrats med tiden, men det exklusiva bestod. Det markerade hörnet är en mycket välannonserad affärslokal i Bibliotekstan och husets fasad ger det en tydlig egenart.

Stadsmuseet har klassificerat Vildmannen 7 som en fastighet av allra högsta kulturhistoriska värde.

En ny stadsdel: Bibliotekstan

Området kring nuvarande Biblioteksgatan hörde på 1600-talet till ”Norre Förstaden” som under en period var en fristående stad med egen förvaltnings och malmfogde. Med tiden ansågs det obekvämligt med ett tudelat Stockholm och den fristående staden återgick snart till att vara en del av Stockholm (dåvarande Gamla Stan) igen.

Under senare hälften av 1800-talet tredubblades Stockholms befolkning. Merparten av dagens kvarter byggdes under denna tid och centrum försköts norrut från nuvarande Gamla Stan till Norrmalm. Från att ha varit en glest befolkad förstad blev området kring Biblioteksgatan det kommersiella stråk som idag tillhör den absoluta kärnan av Stockholm.

1885 skedde en stor namnrevision av Stockholms gator och Norrmalmsgatan döptes om till Biblioteksgatan efter det nybyggda Kungliga Biblioteket i Humlegården. Gatan förlängdes även till sin nuvarande sträckning mellan Humlegården och Norrmalmstorg. Detta kan ses som det första steget i förvandlingen där en oansenlig gränd blev en fashionabel affärsgata.

Idag har området kring Biblioteksgatan utvecklats till Bibliotekstan – Stockholms självklara centrum när det gäller mode, smycken och accessoarer tillsammans med restauranger och caféer. Här finns butiker med de mest prestigefyllda internationella modevarumärkena och det bästa inom svenskt mode sida vid sida med de mest framträdande företagen inom bank och finans samt de mest kända advokat- och juristbyråerna.