Rännilen 8

Kort om fastigheten

Namn: Rännilen 8
Adress: Birger Jarlsgatan 11, Mäster Samuelsgatan 1
Område: Bibliotekstan/Norrmalmstorg


Moderna kontor i sekelskifteskostym

Fastigheten Rännilen 8 har utan tvivel åldrats med värdighet. Byggnaden som en gång uppfördes som ett bostadshus har efter en känsligt utförd renovering blivit ett modernt kontorshus i sekelskifteskostym. På en av stadens exklusivaste adresser, Mäster Samuelsgatan 1, står detta hus som både i sin exteriör och på insidan bjuder på detaljer av högsta klass.

Rännilen 8 byggdes mellan åren 1897 och 1901. När fastigheten stod färdig var den en av alla de nya exklusiva byggnader som byggts runt framdragna Birger Jarlsgatan. Gatan fick omedelbart rykte om sig att vara bland huvudstadens finaste och den högkonjunktur som rådde vid tiden för förra sekelskiftet fick många byggherrar att investera i marken. En del fastigheter byggdes på ren spekulation och växte snabbt fram med en allt mer påkostad arkitektur och avancerad ornamentik. Hufvudstaden har ägt fastigheten sedan 1917.

Inspiration från amerikansk arkitektur

Fastigheten visar prov på en elegant avvägning mellan material och utsmyckning. Gatufasaden består av ett spel mellan gul slätputs och grå sandsten. Den grovhuggna sandstenen ger den höga sockelvåningen en tydlig rusticering som stärker byggnadens tyngd. Stenen följer också hela fasaden lodrätt i det markerade hörnpartiet och i de båda burspråken i fastighetens kant. Arkitekturen har beröring med samtida amerikansk stenarkitektur med stora rundbågade muröppningar.

Påkostad interiör

Interiören är mycket påkostad med golv och trappor i vit marmor. Väggarna hade från början växelvis röd och vit marmor, avslutade med en träpanel. I mötet med taket satt en stuckfris dekorerad med det för jugendstilen så vanliga blomstermotivet. Också det eleganta kassettaket som finns på flera ställen i fastigheten utfördes med målad, stiliserad blomdekor. Redan från början installerades en hiss i fastigheten.

Biträdande operaarkitekt

Arkitekter till Rännilen 8 var Ernst Evald Otterström (1861-1948) och Gottfrid Karlsson. Duon hade både tillsammans, och var för sig varit verksamma som arkitekter i Stockholm. Otterström, som är den mest kända av de båda, arbetade som biträdande arkitekt vid det stora operabygget vid Gustav Adolfs torg. Vid bygget av Rännilen 8 var han endast 29 år gammal, men hade redan internationell erfarenhet från bl.a. USA. De båda ritade också bostadshuset Linnégatan 77 tillsammans. Karlsson hade tidigare varit verksam i Bibliotekstan. Bland annat ritade han planerna för huset på Biblioteksgatan 9 som också ägs av Hufvudstaden.

Varsam renovering

Från början byggdes fastigheten som ett bostadshus med våningar på upp till sex rum. År 1990 skedde en större ombyggnad och fastigheten blev ett renodlat kontorshus. Fönstren byttes, taken fick kopparplåt och en vindsvåning byggdes till. Förändringen utfördes med stor varsamhet för att bibehålla så mycket av den gamla karaktären som möjligt. I interiören bevarades ursprungliga stuck- och snickeridetaljer samt även hela rumsinteriörer med kakelugnar och väggmålningar.

Grundförstärkt för att hålla

Under senare år har man grundförstärkt fastigheten. Alla hus i Bibliotekstan är byggda på mark som består av ett lager av lera och vilar därför på pålar som går ned till fast grund. I Gamla Stan kan man se exempel på hus som lutar väldigt mycket och det beror på att de står på porös mark och sjunker nedåt med tiden. I denna grundförstärkning pålade man om husen med moderna stålpelare. Grundförstärkningsarbetet var omfattande och pågick länge men var nödvändigt för att undvika skador på husen. Vi vill försäkra oss om att de ska kunna stå stabilt långt in i framtiden – i vart fall i 100 år till.

En ny stadsdel: BIBLIOTEKSTAN

Området kring nuvarande Biblioteksgatan hörde på 1600-talet till ”Norre Förstaden” som under en period var en fristående stad med egen förvaltnings och malmfogde. Med tiden ansågs det ineffektivt med ett tudelat Stockholm och den fristående staden återgick snart till att vara en del av Stockholm (dåvarande Gamla Stan) igen.

Under senare hälften av 1800-talet tredubblades Stockholms befolkning. Merparten av dagens kvarter byggdes under denna tid och centrum försköts norrut från nuvarande Gamla Stan till Norrmalm. Från att ha varit en glest befolkad förstad blev området kring Biblioteksgatan det kommersiella stråk som idag tillhör den absoluta kärnan av Stockholm.

1885 skedde en stor namnrevision av Stockholms gator och Norrmalmsgatan döptes om till Biblioteksgatan efter det nybyggda Kungliga Biblioteket i Humlegården. Gatan förlängdes även till sin nuvarande sträckning mellan Humlegården och Norrmalmstorg. Detta kan ses som det första steget i förvandlingen där en oansenlig gränd blev en fashionabel affärsgata.

Idag har området kring Biblioteksgatan utvecklats till Bibliotekstan – Stockholms självklara centrum när det gäller mode, smycken och accessoarer tillsammans med restauranger och caféer. Här finns butiker med de mest prestigefyllda internationella modevarumärkena och det bästa inom svenskt mode sida vid sida med de mest framträdande företagen inom bank och finans samt de mest kända advokat- och juristbyråerna.