Rännilen 19

Kort om fastigheten

Namn: Rännilen 19
Adress: Norrmalmstorg 14, Biblioteksgatan 2-4
Område: Bibliotekstan/Norrmalmstorg


Modernism vid anrik adress

Fastigheten Rännilen 19 är ett modernistiskt kontorshus som i sin enkelhet står ut bland Norrmalmstorgs rikt ornamenterade fastigheter. Med sin släta fasad i två sorters granit berättar fastigheten om hur det tidiga 1960-talets riktigt eleganta miljöer såg ut. Huset byggdes ursprungligen som huvudkontor för Hufvudstaden.

När Hufvudstaden planerade att bygga ett nytt huvudkontor under rekordårens mest utvecklingsoptimistiska tid sparades det inte på krutet. Den funktionalistiske arkitekten Kjell Ödeen (1904-1985) engagerades för att skapa en ny tids huvudbyggnad vid torget. Hufvudstaden köpte fastigheten redan 1931 men här stod flera gamla byggnder som ny fick ge plats åt en ny skapelse. Ödeen var sedan tidigare känd som bankarkitekt och hade, förutom många projekt runt om i landet, också ritat S-E Bankens huvudkontor. Också i Rännilen 19 byggdes en större banklokal med valv. För att skapa den tyngd och det allvar fastigheten krävde användes natursten som fasadmaterial.

Fasad i marmor och granit

Sant funktionalistiskt består fastighetens utsmyckning endast av tydligt avläsbara gränser mellan olika funktioner. Butikslokalerna längst ner omges av en sockel i svart marmor. Ovanför detta finns en kontorsvåning som avskiljs uppåt av ett inskjutet band av röd polerad granit. Bandet omsluter sedan de fem kontorsvåningar som ligger över. Som kontrast har denna del, som uppfattas som huvudfasad, beklätts med vitgrå polerad granit. Invändigt har trappuppgången klätts i vit italiensk marmor.

Historisk å gjorde sig påmind

Under byggnadstiden uppkom oväntade problem när källarvåningen gång på gång vattenfylldes. Svaret gick att finna i den å som gett namn åt kvarteret. Fram till 1800-talets slut hade nämligen den s.k. Rännilen runnit som en smal å mellan sjön Träsket vid Jarlaplan ner mot Nybroviken. I det forna vattendragets läge fördes fortfarande så mycket väta i jordlagren att bygget komplicerades. Ett annat bevis på att ån runnit där huset byggdes var det båtvrak från 1600-talet som påträffades i leran vid schaktningarna för huset. Den 21 oktober 1964 kunde Ödeen dra en lättnadens suck, och stockholmarna läsa i tidningen att ”ett av Stockholms i särklass besvärligaste byggen äntligen är klart”.

Grundförstärkt för att hålla

Under senare år har man grundförstärkt fastigheten. Alla hus i Bibliotekstan är byggda på mark som består av ett lager av lera och vilar därför på pålar som går ned till fast grund. I Gamla Stan kan man se exempel på hus som lutar väldigt mycket och det beror på att de står på porös mark och sjunker nedåt med tiden. I denna grundförstärkning pålade man om husen med moderna stålpelare. Grundförstärkningsarbetet var omfattande och pågick länge men var nödvändigt för att undvika skador på husen. Vi vill försäkra oss om att de ska kunna stå stabilt långt in i framtiden – i vart fall i 100 år till.

Omtyckt fastighet

Rännilen 19 har haft många hyresgäster som uppskattat de funktionella lokalerna och det exklusiva läget. Fastigheten fungerade som huvudkontor för Hufvudstaden fram till 1998 då bolaget förvärvade NK Cityfastigheter och flyttade kontoret till Regeringsgatan. Arkitekten Ödeen var också förtjust i sin skapelse. Under många år hyrde han själv ett kontor i de övre etagen av fastigheten. Idag är kapitalförvaltaren Brummer & Partners stora hyresgäster i huset.

Ett elegant torg

Norrmalmstorg är en av Stockholms elegantaste platser. Såväl vid förra sekelskiftet, som idag finns här en air av internationell storstad med exklusiva butiker och generösa uteserveringar. Med sitt sköna söderläge och enhetliga skala har torget, som ett av få i centrala Stockholm, behållit sin speciella känsla och charm genom åren. Det är ingen tillfällighet att det är Norrmalmstorg som är den dyraste tomten i den svenska versionen av sällskapsspelet Monopol. Med nytillskott som Nobis Hotel och Vau De Ville befäster Norrmalmstorg sin plats i skärningspunkten mellan det klassiska och det moderna.

En ny stadsdel: Bibliotekstan

Området kring nuvarande Biblioteksgatan hörde på 1600-talet till ”Norre Förstaden” som under en period var en fristående stad med egen förvaltnings och malmfogde. Med tiden ansågs det ineffektivt med ett tudelat Stockholm och den fristående staden återgick snart till att vara en del av Stockholm (dåvarande Gamla Stan) igen.

Under senare hälften av 1800-talet tredubblades Stockholms befolkning. Merparten av dagens kvarter byggdes under denna tid och centrum försköts norrut från nuvarande Gamla Stan till Norrmalm. Från att ha varit en glest befolkad förstad blev området kring Biblioteksgatan det kommersiella stråk som idag tillhör den absoluta kärnan av Stockholm.

1885 skedde en stor namnrevision av Stockholms gator och Norrmalmsgatan döptes om till Biblioteksgatan efter det nybyggda Kungliga Biblioteket i Humlegården. Gatan förlängdes även till sin nuvarande sträckning mellan Humlegården och Norrmalmstorg. Detta kan ses som det första steget i förvandlingen där en oansenlig gränd blev en fashionabel affärsgata.

Idag har området kring Biblioteksgatan utvecklats till Bibliotekstan – Stockholms självklara centrum när det gäller mode, smycken och accessoarer tillsammans med restauranger och caféer. Här finns butiker med de mest prestigefyllda internationella modevarumärkena och det bästa inom svenskt mode sida vid sida med de mest framträdande företagen inom bank och finans samt de mest kända advokat- och juristbyråerna.