Rännilen 15

Kort om fastigheten

Namn: Rännilen 15
Adress: Norrmalmstorg 12
Område: Bibliotekstan/Norrmalmstorg


Stram geometri vid Norrmalmstorg

Vid Norrmalmstorgs nordöstra hörn skymtar ett kontorshus med strikta linjer och saklig stil. Utan ornamentik är det istället takvåningens skulpturala räcke och entréns marmorrelief som ger fastigheten sin utsmyckning. Fastigheten Rännilen 15 byggdes under de mörkaste krigsåren och ingav hopp om en ljusare framtid med både funktionell arkitektur och förmånliga lån för samhällets uppbyggnad.

Fastigheten byggdes under åren 1939 till 1942 för bolåneinstitutet Konungariket Sveriges Hypotekssparkassa, sedermera Svenska Handelsbanken. Bolaget var en av de stora finansiärerna till det tidiga 1900-talets bostadsbyggande. Verksamheten hade fått ett stort uppsving och det krävde moderna lokaler i ett centralt läge. För uppdraget anlitades den vid tiden ledande arkitekten Hakon Ahlberg (1891-1974). 

Arkitektbasen ritade huset

Ahlbergs position var mycket stark under det sena trettiotalet eftersom han, som en av grundarna till Sveriges Arkitekters Riksorganisation (SAR), valts till organisationens förste ordförande. Som arkitekt hade han tidigare verkat i flera äldre arkitekturstilar så som nationalromantik och tjugotalsklassicism. Som arkitektbas blev han istället en av de främsta förespråkarna för en sakligare funktionalistisk arkitektur. Rännilen 15 är ett tydligt exempel på denna nya inriktning. I samband med en renovering 1986 fick huset den strama granitfasad som finns idag.

Saklig stil med höga ambitioner

Fastighetens funktion står i främsta rummet och den utsmyckning som finns koncentrerar sig till det skulpturala räcket och portalomfattningen vid entrén. Räcket blir till en finlemmad krona som avslutar fastigheten vid den indragna översta våningen. För entrén engagerades den namnkunnige skulptören Eric Grate (1896-1983). Grate skapade, en för ändamålet dekorativ reliefskulptur i granit.

Från gård till bostadshus

Före Ahlbergs hus fanns flera byggnader på platsen. Fastigheten var ursprungligen en del av en större tomt som också innehöll grannfastigheten mot Biblioteksgatan. Under det tidiga 1800-talet låg en kringbyggd gård på platsen med verksamheter som vagnmakeri, skomakare och målarmästare. När Stockholm började växa starkt runt förra sekelskiftet bebyggdes tomten med flera hus. 

Den sista pusselbiten

Konungariket Sveriges Hypotekssparkassa blev Stadshypotek som sedan köptes upp av Handelsbanken 1997. I huset finns förutom Handelsbanken bland andra fondbolaget Lynx. När fastigheten förvärvades blev Hufvudstaden ensam ägare till hela kvarteret Rännilen. Fastigheten har varit i Hufvudstadens ägo sedan 2007 och har sedan dess renoverats i sin helhet. Idag erbjuds flexibla kontor med öppen planlösning.

Grundförstärkt för att hålla

Under senare år har man grundförstärkt fastigheten. Alla hus i Bibliotekstan är byggda på mark som består av ett lager av lera och vilar därför på pålar som går ned till fast grund. I Gamla Stan kan man se exempel på hus som lutar väldigt mycket och det beror på att de står på porös mark och sjunker nedåt med tiden. I denna grundförstärkning pålade man om husen med moderna stålpelare. Grundförstärkningsarbetet var omfattande och pågick länge men var nödvändigt för att undvika skador på husen. Vi vill försäkra oss om att de ska kunna stå stabilt långt in i framtiden – i vart fall i 100 år till.

En ny stadsdel: Bibliotekstan

Området kring nuvarande Biblioteksgatan hörde på 1600-talet till ”Norre Förstaden” som under en period var en fristående stad med egen förvaltnings och malmfogde. Med tiden ansågs det ineffektivt med ett tudelat Stockholm och den fristående staden återgick snart till att vara en del av Stockholm (dåvarande Gamla Stan) igen.

Under senare hälften av 1800-talet tredubblades Stockholms befolkning. Merparten av dagens kvarter byggdes under denna tid och centrum försköts norrut från nuvarande Gamla Stan till Norrmalm. Från att ha varit en glest befolkad förstad blev området kring Biblioteksgatan det kommersiella stråk som idag tillhör den absoluta kärnan av Stockholm.

1885 skedde en stor namnrevision av Stockholms gator och Norrmalmsgatan döptes om till Biblioteksgatan efter det nybyggda Kungliga Biblioteket i Humlegården. Gatan förlängdes även till sin nuvarande sträckning mellan Humlegården och Norrmalmstorg. Detta kan ses som det första steget i förvandlingen där en oansenlig gränd blev en fashionabel affärsgata. 

Idag har området kring Biblioteksgatan utvecklats till Bibliotekstan – Stockholms självklara centrum när det gäller mode, smycken och accessoarer tillsammans med restauranger och caféer. Här finns butiker med de mest prestigefyllda internationella modevarumärkena och det bästa inom svenskt mode sida vid sida med de mest framträdande företagen inom bank och finans samt de mest kända advokat- och juristbyråerna.

Ett elegant torg

Norrmalmstorg är en av Stockholms elegantaste platser. Såväl vid förra sekelskiftet, som idag finns här en air av internationell storstad med exklusiva butiker och generösa uteserveringar. Med sitt sköna söderläge och enhetliga skala har torget, som ett av få i centrala Stockholm, behållit sin speciella känsla och charm genom åren. Det är ingen tillfällighet att det är Norrmalmstorg som är den dyraste tomten i den svenska versionen av sällskapsspelet Monopol. Med nytillskott som Nobis Hotel och Vau De Ville befäster Norrmalmstorg sin plats i skärningspunkten mellan det klassiska och det moderna.