Pumpstocken 13

Kort om fastigheten

Namn: Pumpstocken 13
Adress: Biblioteksgatan 12, Jakobsbergsgatan 3
Område: Bibliotekstan/Norrmalmstorg


Anor och framtid

Bakom denna prydliga fasad ryms både eleganta butiker och funktionella kontor. Både huset och området har under husets levnadstid genomgått en fascinerande omvandling. När Hufvudstaden köpte huset 2000 var det den sista pusselbiten i kvarteret Pumpstocken som lades till bolagets bestånd.

Pumpstocken 13 är ett av de äldsta husen i området mellan Stureplan och Norrmalmstorg. Redan 1863 byggdes denna fastighet av byggmästare F.V Aspengren, som bostadshus i något som närmast kunde betecknas som slumområde. August Strindberg, som 1877 bodde vid Biblioteksgatan när den ännu hette Norrmalmsgatan, beskriver i boken Prosabitar traktens tillstånd: “Det finns bestämt icke en så ful gränd i Stockholm och ett sådant gammalt smutsigt och dystert hus: inkörsgrinden står där inbjudande som en uttjänad galge; kullerstenarne på gården ha under tidernas fullbordan makat åt sig så mycket att några kortväxta arter av tåtel och brodd kunna skjuta upp.” Man bör även ha klart för sig att de boende vid denna tid inte hade avlopp utan tömde avskräde och slask i närliggande rännil från Träsksjön.

Framstående arkitekt

Denna miljö skulle förstås komma att förändras ganska snart, och lagom till förra seklets första år märktes detta även på fastigheten Pumpstocken 13, som byggdes om rejält. Uppdraget att rita om huset gavs till den vid tiden framstående arkitekten Lars Israel Wahlman (1870-1952). År 1902 skapades därmed butikslokalerna och en stor del av dagens fasadutseende. Några år efter Wahlman ritat om Pumpstocken 13 gjorde han sin kanske mest kända byggnad, Engelbrektskyrkan.

Pumpstockar och Birger Jarlsgatan

Pumpstockar var trästockar som genomborrats på längden för att användas som dräneringsrör av vattensjuk mark eller helt enkelt som vattenledningsrör. År 1661 lade pumpmakaren Erik Rawaldson fram en förfrågan om att få använda tomten som förvaringsplats för sina pumpstockar hos byggnadskollegium - och därifrån kommer kvartersnamnet.

Grundförstärkt för att hålla

Under senare år har man grundförstärkt fastigheten. Alla hus i Bibliotekstan är byggda på mark som består av ett lager av lera och vilar därför på pålar som går ned till fast grund. I Gamla Stan kan man se exempel på hus som lutar väldigt mycket och det beror på att de står på porös mark och sjunker nedåt med tiden. I denna grundförstärkning pålade man om husen med moderna stålpelare. Grundförstärkningsarbetet var omfattande och pågick länge men var nödvändigt för att undvika skador på husen. Vi vill försäkra oss om att de ska kunna stå stabilt långt in i framtiden – i vart fall i 100 år till.

En ny stadsdel: Bibliotekstan

Området kring nuvarande Biblioteksgatan hörde på 1600-talet till ”Norre Förstaden” som under en period var en fristående stad med egen förvaltnings och malmfogde. Med tiden ansågs det ineffektivt med ett tudelat Stockholm och den fristående staden återgick snart till att vara en del av Stockholm (dåvarande Gamla Stan) igen.

Under senare hälften av 1800-talet tredubblades Stockholms befolkning. Merparten av dagens kvarter byggdes under denna tid och centrum försköts norrut från nuvarande Gamla Stan till Norrmalm. Från att ha varit en glest befolkad förstad blev området kring Biblioteksgatan det kommersiella stråk som idag tillhör den absoluta kärnan av Stockholm.

1885 skedde en stor namnrevision av Stockholms gator och Norrmalmsgatan döptes om till Biblioteksgatan efter det nybyggda Kungliga Biblioteket i Humlegården. Gatan förlängdes även till sin nuvarande sträckning mellan Humlegården och Norrmalmstorg. Detta kan ses som det första steget i förvandlingen där en oansenlig gränd blev en fashionabel affärsgata.

Idag har området kring Biblioteksgatan utvecklats till Bibliotekstan – Stockholms självklara centrum när det gäller mode, smycken och accessoarer tillsammans med restauranger och caféer. Här finns butiker med de mest prestigefyllda internationella modevarumärkena och det bästa inom svenskt mode sida vid sida med de mest framträdande företagen inom bank och finans samt de mest kända advokat- och juristbyråerna.