Pumpstocken 10

Kort om fastigheten

Namn: Pumpstocken 10
Adress: Birger Jarlsgatan 13, Mäster Samuelsgatan 2
Område: Bibliotekstan/Norrmalmstorg


Tidstypiskt med trendig natursten

Fastigheten Birger Jarlsgatan 13 heter Pumpstocken 10 och uppfördes 1896-1898 som ett bostadshus under en expansiv period i Stockholms byggnads-historia; Byggboomen under 1890-talet.

Enligt en av stadens betraktare, under slutet av seklet, var det först från mitten av 1980-talet som Stockholm “börjat få en bättre arkitektur”. Han fortsätter: “de fula och dåligt byggda husen stå ännu kvar, och ännu bygges nog ett och annat, för hvilket man måste skämmas… nu resa sig hus som bära konstens prägel”.

Tidstypisk stil

I slutet av 1890-talet skiftade Stockholm i färg genom att många av de nya fasaderna gjordes i den för tiden trendiga naturstenen. Till fasadsten på byggnaderna använde man så småningom alla slag av inhemska stenarter. I början nöjde man sig med några skift över främst sockeln, sedan blev det större delen av fasaden med putsade eller fogade murytor emellan. Byggnadens stil är typisk för perioden.

Arkitekterna till fastigheten är Ullrich & Hallquisth som ritade ett 40-tal byggnader i Stockholm samt ett flertal sparkbanker runtom landet. Byggherre var A O Jönsson. Hufvudstaden har ägt fastigheten sedan 1917.

Magistrar, pumpstockar och 
Birger Jarlsgatan

Gatan utanför fastigheten har fått sitt namn efter överhovpredikanten, magister, eller mäster Samuel Hammarinus som under förra hälften av 1600-talet var kyrkoherde i Klara. Birger Jarlsgatan öppnades för hästdroskorna och annan trafik sju år innan Pumpstocken 10 uppfördes. Gatan ansågs vara ett förnämt stråk och borde därför kallas upp efter stadens förmente grundare Birger Jarl, och så blev det.

Även kvartersnamnet Pumpstocken har sin egen historia. År 1661 framförde pumpmakaren Erik Rawaldson en begäran till byggningskollegium om att få använda tomten till lager för att förvara sina “pumpstockar upå”. Pumpstockar var på längden genomborrade trästockar som användes för dränering av vattensjuk mark eller helt enkelt som vattenledningsrör.

En ny stadsdel: Bibliotekstan

Området kring nuvarande Biblioteksgatan hörde på 1600-talet till ”Norre Förstaden” som under en period var en fristående stad med egen förvaltnings och malmfogde. Med tiden ansågs det obekvämligt med ett tudelat Stockholm och den fristående staden återgick snart till att vara en del av Stockholm (dåvarande Gamla Stan) igen.

Under senare hälften av 1800-talet tredubblades Stockholms befolkning. Merparten av dagens kvarter byggdes under denna tid och centrum försköts norrut från nuvarande Gamla Stan till Norrmalm. Från att ha varit en glest befolkad förstad blev området kring Biblioteksgatan det kommersiella stråk som idag tillhör den absoluta kärnan av Stockholm.

1885 skedde en stor namnrevision av Stockholms gator och Norrmalmsgatan döptes om till Biblioteksgatan efter det nybyggda Kungliga Biblioteket i Humlegården. Gatan förlängdes även till sin nuvarande sträckning mellan Humlegården och Norrmalmstorg. Detta kan ses som det första steget i förvandlingen där en oansenlig gränd blev en fashionabel affärsgata.

Idag har området kring Biblioteksgatan utvecklats till Bibliotekstan – Stockholms självklara centrum när det gäller mode, smycken och accessoarer tillsammans med restauranger och caféer. Här finns butiker med de mest prestigefyllda internationella modevarumärkena och det bästa inom svenskt mode sida vid sida med de mest framträdande företagen inom bank och finans samt de mest kända advokat- och juristbyråerna.

Design och konsthantverk kännetecknar många av fastighetens butikshyresgäster. Här sitter bland andra Georg Jensen, Engelbert och Jovenia Juveler.

Grundförstärkt för att hålla

Under senare år har man grundförstärkt fastigheten. Alla hus i Bibliotekstan är byggda på mark som består av ett lager av lera och vilar därför på pålar som går ned till fast grund. I Gamla Stan kan man se exempel på hus som lutar väldigt mycket och det beror på att de står på porös mark och sjunker nedåt med tiden. I denna grundförstärkning pålade man om husen med moderna stålpelare. Grundförstärkningsarbetet var omfattande och pågick länge men var nödvändigt för att undvika skador på husen. Vi vill försäkra oss om att de ska kunna stå stabilt långt in i framtiden – i vart fall i 100 år till.