Kvasten 9

Kort om fastigheten

Namn: Kvasten 9
Adress: Biblioteksgatan 7, Jakobsbergsgatan 5-9
Område: Bibliotekstan/Norrmalmstorg


I finansens och modets hjärta

Ritat av det berömda arkitektparet Backström & Reinius som det första nybygget i Bibliotekstan i modern tid är detta hus idealiskt för företag som önskar moderna och flexibla kontor.

När Kvasten 9 byggdes 1977 var fastigheten det första nybygget vid Biblioteksgatan på 60 år. Här huserade bland annat den välbekanta skönhetssalongen Fondelius och Lejas modemagasin, samt skivaffären Pick-up som bjöd ut de senaste 45-varvarna från Tio-i-topp. 

Huset var förfallet och ofunktionellt och revs utan större sentimentalitet år 1975. Ett nytt hus med tegel och stålfasad kunde börja byggas. Entreprenör var SIAB Byggen med arkitekterna Backström & Reinius – Hufvudstaden var storägare i SIAB mellan 1975 och 1982. När SIAB byggde huset i slutet av 70-talet hade man redan stora delar av lokalen uthyrd till Axel Johnssonkoncernen. Senare blev detta Nordstjärnan och här hade således Antonia Axelsson Johnsson sitt kontor.  När Johnsson-koncernen flyttade ut 1995 genomfördes en omfattande renovering av kontoren men även en del utsmyckning. Arkitekterna tog redan från början hänsyn till att ytorna kan komma att behöva anpassas efter olika hyresgäster. Butikerna i bottenvåningen har lagerutrymmen i huset och en egen lastbrygga från grannfastighetens garage.

Backström & Reinius detaljkänsla

Överallt påminns man om den stilsäkra hand som präglat skapandet av denna fastighet. Det mesta, ned till dörrhandtagen, är specialritat och stenmaterialen är valda med särkskild omsorg. Husets fasad är exempelvis besläktad med grannhusets och precis som den uppförd i Helsingborgstegel. En konstnärlig utsmyckning tillfördes huset i form av Mats Åbergs ”skatgrindar” som installerades 1995-96.

Belönade arkitekter som präglat city

Sven Backström (1903–92) och Leif Reinius (1907–95) ritade Kvasten 9 och även Hufvudstadens fastighet Femman i Göteborg. Även om Kvasten 9 rymmer arkitekternas typiska stildrag är det ett något mindre kommersiellt hus för att vara Backström & Reinius. De är förknippade med hus i den större skalan, PK-huset vid Hamngatan, femte hötorgshuset och Åhléns City vid Sergels torg, för att nämna några. Så inflytelserika var dessa arkitekter under 1960- och 70-talen att man i vissa kretsar varnade för en ”Backström-Reiniusifiering” av innerstaden. Sina visioner hämtade arkitekterna sannolikt hos sina stora läromästare. Backström som lärjunge hos Le Corbusier 1932-33 och Reinius hos Hakon Ahlberg.

En ny stadsdel: Bibliotekstan

Området kring nuvarande Biblioteksgatan hörde på 1600-talet till ”Norre Förstaden” som under en period var en fristående stad med egen förvaltnings och malmfogde. Med tiden ansågs det obekvämligt med ett tudelat Stockholm och den fristående staden återgick snart till att vara en del av Stockholm (dåvarande Gamla Stan) igen.

Under senare hälften av 1800-talet tredubblades Stockholms befolkning. Merparten av dagens kvarter byggdes under denna tid och centrum försköts norrut från nuvarande Gamla Stan till Norrmalm. Från att ha varit en glest befolkad förstad blev området kring Biblioteksgatan det kommersiella stråk som idag tillhör den absoluta kärnan av Stockholm.

1885 skedde en stor namnrevision av Stockholms gator och Norrmalmsgatan döptes om till Biblioteksgatan efter det nybyggda Kungliga Biblioteket i Humlegården. Gatan förlängdes även till sin nuvarande sträckning mellan Humlegården och Norrmalmstorg. Detta kan ses som det första steget i förvandlingen där en oansenlig gränd blev en fashionabel affärsgata.

Idag har området kring Biblioteksgatan utvecklats till Bibliotekstan – Stockholms självklara centrum när det gäller mode, smycken och accessoarer tillsammans med restauranger och caféer. Här finns butiker med de mest prestigefyllda internationella modevarumärkena och det bästa inom svenskt mode sida vid sida med de mest framträdande företagen inom bank och finans samt de mest kända advokat- och juristbyråerna.