Kungl Trädgården 5

Kort om fastigheten

Namn: Kungl Trädgården 5
Adress: Västra Trädgårdsgatan 8
Område: Kungsträdgården


Showroom i historisk miljö

Kungsträdgården har alltid varit en plats för uppvisningar, festspel och rekreation. Längs dess sidor markerar privatpalats och lusthus parkens betydelse som nav i Stockholms societetsliv. I en förfinad skala inordnar sig fastigheten Kungliga Trädgården 5 i raden av fasader och öppnar generöst upp sin bottenvåning mot parken.

Kungsträdgården var, precis som namnet antyder, från början en köksträdgård till slottet. Först på 1700-talet fick allmänheten tillträde till den park som skapats genom Gustav III:s försorg. Under de kommande decennierna förändrades parken först till ett kalt exercisfält och sedan till en elegant plats för flanerande. Dagens utseende fick parken i samband med Stockholms 700-årsfirande 1953.

Marionetteater

Huset på fastigheten Kungliga trädgården 5 stod färdigt så sent som 1984 och hade delvis sin upprinnelse i ett regeringsbeslut tre år tidigare. De lokaler som idag huserar Volvos showroom byggdes nämligen ursprungligen som scen för marionetteatern som behövde mer ändamålsenliga lokaler i ett centralt läge. Teatern fanns i huset till 1987. Sedan flyttade verksamheten till Stadsteatern och Daily News Café tog över lokalerna. 1995 byggdes fastigheten om till showroom och nya Volvobilar kunde rulla in i bottenvåningen. Som ett minne av teaterns verksamhet i huset finns ett konstverk i brons, utförd av konstnären Lasse Andréasson (1924-2007), vid entrén mot Västra Trädgårdsgatan. Andréasson var lärare vid såväl Konstfack som KTH och har utfört en mängd offentliga utsmyckningar, inte minst i tunnelbanan.

Statsministerns parterr

På platsen för huset fanns tidigare den så kallade De Geerska parterren. Det var en upphöjd parkterass med ett lusthus som anlagts 1879 av industrimannen och politikern Louis de Geer (1818-1896). De Geer var Sveriges förste statsminister och innehade ämbetet från 1876 och fyra år framöver. Han var också mannen bakom den stora författningsreformen som innebar att ståndsriksdagen avskaffades och att Sverige fick en för tiden modern tvåkammarriksdag. Parterren låg på den högre nivå som Västra Trädgårdsgatan har och entrén skedde genom en urnprydd inhägnad.

Hänsynsfull nybyggnad

Från Kungsträdgården uppfattades parterren som en märklig glugg i husraden och under sjuttiotalet övertygade den dåvarande ägaren Swedish Match staden om att en hänsynsfull nybyggnad skulle berika platsen. Specialbestämmelser togs fram med bland annat krav på stadsmässiga tak, exklusiva material och en publik verksamhet. Som en historiskt anknytande detalj nyuppfördes en terrass på utställningslokalens tak med murpelare som kröntes av urnor från parterren. Fasadmaterialet är sandsten från Lemunda i Östergötland och sockeln är av bohusgranit från Hallinden. Arkitekter var Sture Johansson och Kjell Palmeby på Arkitekthuset Klippan.

Högt kulturvärde

Kvalitén i huset visas inte minst genom att den 2007 blev klassificerad av Stockholms stadsmuseum som en byggnad som tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde. Det är mycket ovanligt att ett så pass nytt hus ges ett sådant högt värde. Efter Hufvudstadens förnyelse av byggnaden 2011 fortsätter den att knyta an till Kungsträdgårdens traditioner av uppvisning och eleganta palats. Fastigheten har varit i Hufvudstadens ägo sedan 1984.