Hästskon 10

Kort om fastigheten

Namn: Hästskon 10
Adress: Regeringsgatan 47-55, Mäster Samuelsgatan 29-33
Område: City


Ett parkeringshus av högsta klass

Parkaden är Stockholms finaste parkeringshus. Med sina sex våningar och 800 parkeringsplatser är det också en av stadens största parkerings-anläggningar. Fastigheten Hästskon 10 byggdes mellan åren 1962 och 1965 för att på ett elegant sätt lösa två problem åt NK.

Med parkeringshuset kunde dels den bilburna kundkretsen lätt komma till varuhuset och dessutom skapades nya underjordiska inlastningsmöjligheter till butikerna. De tidigare trafikproblem som funnits på de smala gatorna i stadsdelen blev med Parkaden ett minne blott.

Amerikansk expertis

Huset ritades av arkitekten och professorn Hans Asplund (1921-1994) och utfördes med den senaste amerikanska parkeringshustekniken. Asplund, son till den världsberömde stadsbiblioteksarkitekten Gunnar Asplund, var noga med detaljerna i anläggningen. Från USA togs experten George Devlin med i projektet och tillsammans bestämde de sig för att bygga ett s.k. sloping-floor system. Det innebär att de inre parkeringsplanen sluttar en hel våning och blir på så sätt en naturlig del av bilisternas rörelsemönster i huset när de söker efter en ledig plats. Konstruktionen innebär dessutom att parkeringshuset blir pelarfritt med, såväl god överblick, som lätthet att parkera som följd. Utfart från huset sker snabbt genom en spiralformad expressramp i hörnet mot Mäster Samuelsgatan. Anläggningen är uppförd i platsgjuten betong.

Fasaden som vägvisare

Det som framförallt karaktäriserar Parkaden är den funktionella fasadutsmyckningen med siffror för varje plan. Ur fasadelementen i betong lät Asplund skära ut våningsplanets nummer såväl rättvänt som spegelvänt. Detta skapar ett arabiskinspirerat mönster över hela fasaden, samtidigt som den som ställer sin bil i garaget lätt kommer ihåg våningsplanets nummer. Att siffrorna är vända mot varandra skapar dessutom läsbarhet från både in- och utsida. För att ytterligare ge fasadelementen ett liv har de en yta med frilagd ballast i form av oslipade gråa och röda stenar. Parkeringshusets storlek rymdes inte inom de ursprungliga kvarteren, så en förutsättning var att två tidigare kvarter lades samman. I och med detta försvann Smålandsgatans sträckning mellan Regeringsgatan och Malmskillnadsgatan. Den tidigare gatan markeras i arkitekturen genom att Parkadens entréer mot de båda nämnda gatorna ligger där Smålandsgatan tidigare löpt.

Bellmans krog

Före den stora förändringen av Norrmalm under mitten av 1900-talet låg flera fastigheter med olika verksamheter på platsen. Mest känd är krogen Tre Remmare som låg på Regeringsgatan 47. Krogen tillhörde stadens äldsta och besjöngs av Bellman i Fredmans sång 28 om hur Movitz istället för att bli Uppsalastudent hamnade i ”skrubben nummer fyra” på Tre Remmare. Idag är det istället NK Art Bakery som står för mat och dryck på samma adress.

Samma kulturvärde som slottet

Parkaden är ett mycket ovanligt parkeringshus av flera skäl. Anläggningen har mycket höga funktionella kvaliteter och en detaljering som de flesta parkeringsmiljöer bara kan drömma om. Stockholms stadsmuseum klassificerade huset 2007 till högsta bevarandevärde. Det innebär att Parkaden har samma värdering och skydd som exempelvis Kungliga slottet eller varför inte Stadsbiblioteket. En modern miljö att värdesätta och njuta av för både människa och bil. Fastigheten har varit i Hufvudstadens ägo sedan 1977.