Achilles 1

Kort om fastigheten

Namn: Achilles 1
Adress: Slussplan 5-9, Skeppsbron 48, Södra Dryckesgränd 1, Järntorgsgatan 7
Område: Gamla Stan


Räntmästarhuset med rik historia

Den smala Järntorgsgatan har i alla tider varit Stockholms entré. Här har stadens gamla försvarstorn legat och det var på den här platsen som Gustav Vasa red in i huvudstaden på midsommaraftonen 1523. Fastigheten Achilles 1 är en del av en rik historia och har också varit föremål för några av Sveriges mest kända arkitekter.

Det publika läget, vid en plats där de flesta stockholmare passerar, har placerat fastigheten mitt i livliga diskussioner under tre och ett halvt sekel. Dagens byggnad är egentligen två, varav den östra delen stammar från 1660 och den västra är ett nybygge från 1971. Båda delarna har fått en sammanhängande lisenarkitektur som får dem att bilda en elegant helhet.

Stockholms förste stadsarkitekt

Kvarteret kom till efter att försvarstornet Södertorn rivits 1637 och ett kvarnhus byggts mot den så kallade kvarnströmmen. Ett trettiotal år senare köpte räntmästare Börje Cronberg tomten mot Skeppsbron för att uppföra sitt palats. Som räntmästare ansvarade han under kung Karl X Gustav för statens lån och utbetalningar. Cronberg blev med tiden en förmögen man och ägde bl.a. Hälleforsnäs bruk. Uppdraget att rita palatset gick med all säkerhet till Stockholms förste stadsarkitekt, Nicodemus Tessin den äldre (1615-1681). Tessin var under sin verksamma tid Sveriges främste arkitekt och ritade en stor del av de slott och palats som kungamakten och adeln uppförde under denna tid. Andra exempel är Drottningholms slott, Wrangelska palatset och Stadsmuséets byggnad. 

Skrytsamt överdåd

Räntmästarhuset, som det kom att kallas, väckte redan från början kontroverser. Riksdrotsen, den dåtida finansministern, Per Brahe tyckte att det uttryckte ett skrytsamt överdåd som inte en person ansvarig för rikets upplåning borde svänga sig med. Under ett och ett halvt decennium pågick också en rättsprocess mellan Cronberg och grannen Olof Eriksson om de skador som pålningsarbetena för palatset skapat på Erikssons hus. Efter att hela kvarteret sedermera köpts upp av Cronberg och hans arvingar kom alla tomter i Achilles att bebyggas i samma höjd. Detta medförde att en gemensam fasad för kvarteret kunde uppföras mot Slussplan 1757. Bland husets mer kända hyresgäster återfinns Carl von Linné, som hade sin läkarpraktik i fastigheten mellan 1739 och 1742. Också Emanuel Swedenborg sägs ha bott i huset.

Nybyggd renässansfasad

Samtidigt med fastighetens förändringar skedde stora ombyggnader vid Slussen. Kvarnströmmen hade blivit för grund och både 1642 och 1755 byggdes nya slussanläggningar. Efter att det ånyo blivit dags att bygga en ny sluss i mitten av 1800-talet ställdes också fastigheten inför en förnyelse. Den då ledande arkitekten Fredrik Lilljekvist (1863-1932), som bl.a. ritat Dramaten och restaurerat Gripsholms slott engagerades för uppgiften. Husen moderniserades invändigt med nymodigheter som elektricitet, rinnande vatten och hissar. På utsidan fick kvarteret ett helt nytt utseende. Mot Skeppsbron byggdes ett nytt torn och mot Slussen fick den översta våningen flera renässansinspirerade praktgavlar.

Återskapad helhet

Debatten som kom att följa på ombyggnaden var dock betydligt mer beskedlig än den som rasade 1971 när huset fick dagens utseende. För att skapa mer funktionella kontor och återskapa fastighetens tidigare utseende plockades Lilljekvists fasad ner och den yngre, västra delen av huset revs. Istället uppfördes ett hus som anknöt till den tidigare lisenarkitekturen. Arkitekt var Anders Tengbom (1911-2009), som också stått bakom bl.a. Bonnierhuset, andra Hötorgsskrapan och Svenska Dagbladets kontorshus i Marieberg. Tengbom ritade varsamt fasaden som lånat drag från 1600-talet och kopplade samman detta med det återskapade brutna taket i 1700-talsstil. De båda husen sammanfördes på ett sådant sätt att det är svårt att se att det ena är 300 år äldre. Trots de förändringar som skett finns det en sak som hela tiden bestått: fastighetens exceptionella läge precis vid Stockholms entré. Fastigheten har varit i Hufvudstadens ägo sedan 1979.