Stockholm

Vildmannen 7


  • Totalrenovering av fastighet på Biblioteksgatan 9 /Jakobsbergsgatan 6.


Totalrenovering av fastighet

Längs Biblioteksgatans eleganta fasader tornar en borg upp sig vid korsningen med Jakobsbergsgatan. Fastigheten Vildmannen 7 utmärker sig med sin ovanliga fasad, helt i Roslagssandsten, med detaljer inspirerade av medeltida arkitektur.

Utmed Biblioteksgatan ligger fastigheten Vildmannen 7 som uppfördes i slutet av 1800-talet. Sedan dess har fastigheten genomgått en större renovering under 30-talet då bland annat fasaden i markplan byggdes om. Fastigheten har över tid haft mycket låga vakanser men under året flyttade den största hyresgästen, Erik Penser Bank, som hyrt större delen av fastigheten till en annan av Hufvudstadens lokaler. Detta möjliggör en totalrenovering av hela fastigheten. I projektet ingår att återskapa de ursprungliga fasaderna i markplan, vilket kommer öka attraktiviteten för butikerna samt stärka den kulturhistoriska gatumiljön i Bibliotekstan. Ett större arbete genomförs också med att avväxla bärande hjärtväggar med pelare och balkar av stål, vilket ger nya, öppna och flexibla planlösningar. Nytt försörjningssystem för klimat bidrar till att minska energianvändningen i fastigheten.

Projektet har påbörjats och kommer att stå klart under 2018 och innefattar både kontor och butik.

Totalrenoveringen av hela fastigheten har också möjliggjort en utökad butiksyta. Våren 2018 öppnar H&M-gruppen sitt nya varumärke Arket i fastigheten. Butiken som är den första i Sverige är ca 1 000 kvm fördelat på tre plan. 

 

Fastighetens historia - Högsta möjliga kulturvärde

Fastigheten har utvecklats och varsamt förändrats med tiden, men det exklusiva består. Stadsmuseet har klassificerat Vildmannen 7 som en fastighet av allra högsta kulturhistoriska värde.

Ta del av fastighetens spännande historia här.

Nya moderna arbetsplatser

Bakom den vackra fasaden på Biblioteksgatan 9 anpassas fastigheten till samtida moderna kontorslokaler. Är du intresserad av att hyra kontor och vill veta mer om området? Besök oss på bibliotekstankontor.se

Till Bibliotekstankontor.se

Totalrenovering av fastigheten Vildmannen 7

Just nu genomför vi ett omfattande renoveringsarbete för att bevara, restaurera och skapa moderna arbetsplatser. Fastigheten grundförstärks, ytor öppnas upp och fasaden återställs varsamt till sitt ursprungliga skick.

Visa på YouTube