Stockholm

Skären 9


  • Fler kontorslokaler planeras i Bibliotekstan

Påbyggnation i Bibliotekstan

Vid Norrmalmstorg i City, i korsningen mellan Smålandsgatan och Norrlandsgatan, ligger fastigheten Skären 9. Kvarteret Skären är centralt beläget mitt i Bibliotekstan.


Fastigheten Skären 9, som är belägen i området Bibliotekstan i Stockholm, antog en ny detaljplan 2015. Den nya planen möjliggör en påbyggnad om 2 – 3 våningar och medger en tillkommande uthyrningsbar yta om cirka 2 600 kvm.

I samband med påbyggnaden sker en genomgripande totalrenovering av de befintliga ytorna och en uppgradering av tekniken i sin helhet. 

Den nyrenoverade fastigheten kommer omfatta ca 12 500 kvm fördelat på 10 700 kvm kontor samt 1 800 kvm butik. Projektet påbörjas i kvartal 1 2019 och beräknas pågå i 2 år. Efter färdigställandet erbjuder fastigheten toppmoderna kontor och butiker i ett mycket attraktivt läge.

Hufvudstaden har tecknat ett långt hyresavtal med Advokatfirman Vinge som redan är en befintlig hyresgäst i fastigheten. Avtalet omfattar ca 7 800 kvm vilket utgör 75 % av kontorslokalerna med inflyttning i början av 2021. Under projekttiden flyttar Vinge till temporära lokaler vid Stureplan.

Vinge har varit hyresgäst i fastigheten sedan 1984. 1999 utökades förhyrningen med en utbyggnad på gården.


Fastighet Skären 9

Skären 9 har varit i Hufvudstadens ägo sedan 1917. Den befintliga byggnaden uppfördes 1984 med Uhlin och Malm som arkitekter.

Läs mer

Projektstatus


  • Prel. inflyttning Q1 2021

  • Byggstart januari 2019

  • Bygglov godkänt februari 2018

  • Bygglov ansökan april 2017

  • Laga kraft juni 2015

  • Plansamråd 2014