Göteborg

Inom Vallgraven 12


Inom Vallgraven 12

Ett av Hufvudstadens större projekt är utvecklingen av kvarteret Inom Vallgraven 12 i Göteborg.


Under 2016 har arbetet huvudsakligen ägnats åt tidiga utredningar kring grundläggning, stomme, övergripande installationssystem samt volymstudier. Utvecklingen av kvarteret sker i nära samarbete med Göteborgs stad och målet är att arbeta fram en ny detaljplan för hela kvarteret. Parallellt med detaljplanearbetet har Göteborgs stad arbetat fram ett program för sydöstra city, vilket ska vara ett stöd för planarbetet och ge övergripande riktlinjer för hur området Fredstan kan utvecklas.

Fastigheten i hörnet Fredsgatan och Södra Hamngatan har grundförstärkts och bärande hjärtväggar i gatuplan och en trappa upp har avväxlats för att skapa nya  flexibla butikslösningar. Grundförstärkningen är nödvändig både för att motverka ojämna sättningar i befintlig grundläggning samt för att säkra fastigheten innan den större kringliggande byggnationen påbörjas. Ett nytt starkt varumärke som valt att etablera sig i fastigheten är Michael Kors.

Michael Kors i Fredstan, Göteborg



Inbjudan

Inbjudan till prekvalificering, parallella uppdrag

Hufvudstaden bjuder in till prekvalificering inför parallellt uppdrag för utveckling av Kv Inom Vallgraven 12, Göteborg. Samarbete sker med Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret och Sveriges Arkitekter.

Steg 1 är prekvalificering och steg 2 är genomförande för de 3-5 team/arkitektkontor som valts ut. Resultatet av det parallella uppdraget kommer att ligga till grund för fortsatt arbete med samrådsförslag för ny detaljplan.

Datum för intresseanmälan har passerat.
Inbjudan och underlag (PDF)

Kontakt

Bo Wikare
vice VD

08-762 90 60

Fredrik Ottosson
Chef affärsområde Göteborg

031-710 21 25

Prenumerera på våra nyheter!


Prenumerationen misslyckades, försök igen.

Din prenumerationen är nu aktiverad.