Göteborg

NK Göteborg


  • Utvecklingsprojekt på varuhusets nedre plan.

NK Göteborg

I NK-varuhuset i Göteborg har ett omfattande utvecklingsprojekt med grundförstärkning och stomarbeten genomgåtts. Framtidens NK Göteborg har tagit form.


Nordiska Kompaniet i Göteborg upptar ett helt kvarter och består av flera byggnader. Dels ett par äldre stenhus och dels nybyggnationer från 60- och 90-talet. 

De stora arbetena i projektet medförde att varuhusets kommersiella ytor på nedre plan byggdes om och fick jämnare golvytor och högre i tak. Planlösningen förändrades med ökad tillgänglighet och förbättrade kundflöden såväl inom nedre plan som med gatuplanet. De kulturhistoriska valven från 1700-talet, där Brasserie Ferdinand tidigare låg, har restaureras och lyfts fram.

Ombyggnationen innefattade även ett grundförstärkningsprojekt i syfte att stärka hela huset och skapa förutsättningar för eventuell påbyggnad i framtiden.

Utvecklingsprojektet startade hösten 2017 och stod klart i slutet v 2018. 

Vill du veta mer om nya NK Göteborg?

Läs en längre intervju där varuhuschef Nenne Pettersson berättar om NKs omfattande förnyelsearbete på nk.se.

 
Inom Vallgraven 10:9

Nordiska Kompaniet, ett landmärke i Göteborg. Läs mer om hur varuhuset blev en del av Huvudstadens historia.

Läs mer

Nenne Pettersson
Varuhuschef NK Göteborg

031 710 21 14

Aktuellt

Prenumerera på våra nyheter!


Prenumerationen misslyckades, försök igen.

Din prenumerationen är nu aktiverad.