Göteborg

Arkadprojekt på NK Göteborg


  • Arkaderna kring NK byggs in och inkluderas i varuhuset.

Arkadprojekt på NK Göteborg

I NK-fastigheten i Göteborg har ett flertal möjliga utvecklingsprojekt identifierats av Hufvudstaden. Det första projektet som genomförts är att fasaden flyttats ut och befintliga arkader byggts in.


Detta ger större butiksytor på gatuplan i varuhuset och möjliggör att nya butiker får entré från gatan. Ombyggnationen bidrar till ett trevligare stadsrum, vilket också hjälper till att stärka hela handelsplatsen Fredstan.

Projektet har färdigställts under 2016.

NK Sushi Göteborg