Våra projekt

Vi utvecklar våra fastigheter 

Tillväxten i Stockholm och Göteborg är stark och marknaden efterfrågar moderna kontor med hög effektivitet och flexibilitet samt handelsytor i attraktiva lägen. Hufvudstaden arbetar aktivt med att utveckla fastigheterna både vad gäller befintliga lokaler men även att utveckla och skapa nya byggrätter. 

Tillsammans med andra fastighetsägare och kommunerna utvecklar Hufvudstaden också miljöerna utanför fastigheterna för att öka attraktionskraften i sina marknadsområden. Avsikten är att skapa en god värdetillväxt och att i samarbete med kunderna anpassa kontor och butiker efter deras förutsättningar och behov.