Hufvudstadens årsredovisning 2016

Hufvudstadens årsredovisning 2016 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.hufvudstaden.se eller som nätpublikation via nedanstående länk. Tryckt version distribueras till samtliga nya aktieägare och i övrigt till de aktieägare som begärt detta.

Stockholm den 2 mars 2017

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Länk: Årsredovisning 2016 nätpublikation

För ytterligare information, kontakta Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.


Denna information är sådan information som Hufvudstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2017 kl. 09:00 CET.

Hufvudstaden Årsredovisning 2016