Information om branden i Bibliotekstan

Stockholm 17 november 2017

Uppdaterad information gällande branden i Vildmannen 7, Bibliotekstan

Vi vill informera om att avspärrningarna kommer att vara kvar i korsningen Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan några dagar till. Vårt arbete för att säkra upp fasaden på Vildmannen 7 fortgår under helgen och vi hoppas snart kunna öppna upp för passage. Vi återkommer så snart vi vet att avspärrningarna kan tas bort.

 

Tidigare information

Information gällande branden i Vildmannen 7, Bibliotekstan

Idag har det gått en vecka sedan branden bröt ut i Vildmannen 7 som ligger i korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan. Den omfattande branden har både direkt och indirekt drabbat bostäder, kontor och butiker i Bibliotekstan och vi vill än en gång beklaga de problem som branden medfört.

Det är ännu inte säkert att gå in i stora delar av fastigheten på grund av risk för ras. Dessutom finns det på insidan rasmassor från tak och bjälklag som fortfarande är varma och kan innehålla glödhärdar. Vi har bevakning dygnet runt för att stoppa obehöriga från att beträda området och ha kontroll över eventuell rökutveckling. Räddningstjänsten var tillbaka i lördags för eftersläckning, något som är normalt efter en så här stor brand.

Vi har påbörjat arbetet med att säkra upp ytterväggarna mot Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan för att så snabbt som det är möjligt kunna öppna upp för passage på gatorna. När detta är klart kan också butiker och kontor inom avspärrat område öppna igen. Borttagandet av avspärrningar kommer ske i etapper och styrs av hur stora skadorna är på olika sidor av fastigheten.

Vi återkommer här med information så snart vi vet att avspärrningar kan tas bort.

Uppdatering tisdagen 14 november 2017

 

Information gällande branden i Vildmannen 7, Bibliotekstan

Nu har det gått två och en halv dag sedan den tragiska branden startade i Vildmannen 7. Räddningstjänsten har under gårdagen lämnat över fastigheten till Hufvudstaden. De har varit tillbaka ett par gånger för viss eftersläckning, men bedömer att det inte finns någon risk för spridning av brand. Situationen just nu är att det fortfarande är mycket varmt i fastigheten och att det ibland uppstår en mindre rökutveckling. Det föreligger fortfarande en rasrisk av fasaden mot Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan. Detta medför en komplicerad arbetssituation för oss och säkerheten är vår högst prioriterade fråga. Det viktigaste är att inga människor kommer till skada i det fortsatta arbetet.

Det pågår en polisutredning för att utreda orsaken till branden. Polisen har av säkerhetsskäl ännu inte fysiskt kunnat gå in på fastighetsområdet Vildmannen 7 för att göra efterforskningar på plats. Av samma skäl kan inte Hufvudstaden själva gå in och skaffa oss en fullständig bild av hur stora skadorna är.
På grund av rasrisken kvarstår avspärrningar i korsningen Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan och butiker och kontor i detta område är tillsvidare stängda. Vi beklagar de problem som branden fört med sig för hyresgäster och besökare i Bibliotekstan.

Vårt fokus nu är att så snabbt som möjligt hitta en lösning för att säkerställa bärighet i fasaden på Vildmannen 7 och därmed göra säkra passager så att butiker kan öppna och kontorshyresgäster kan återvända till sina kontor.

9 november, uppdatering klockan 14.15

 

Information gällande branden i Vildmannen 7, Bibliotekstan

Strax innan lunch idag övertog Hufvudstaden ansvaret för fastigheten från Räddningstjänsten. Området runt fastigheten är fortsatt avspärrat och en polisutredning har påbörjats för att söka orsaken till branden.  Nästa steg är att vi tillsammans med en konstruktör gör en bedömning av hur stora skadorna är.

Det här är en mycket tragisk händelse och vi är både chockade och ledsna över vad som hänt, men samtidigt lättade över att det inte medfört några allvarliga personskador.

Vi som arbetar på Hufvudstaden känner starkt för alla de som drabbats och är självklart också ledsna över att en av våra finaste fastigheter som vi ägt i 99 år nu till stor del förstörts av den omfattande branden.

8 november, uppdatering klockan 13.45

 

Information om branden i korsningen Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan

Räddningstjänsten rapporterar under morgonen att branden i Vildmannen 7 är under kontroll, att eftersläckning fortfarande pågår och att det inte längre finns risk för spridning av branden.

Fortfarande kvarstår avspärrningar i Bibliotekstan och vi inväntar besked från Räddningstjänsten om när några av avspärrningarna kommer flyttas. Vi återkommer så snart vi har mer information om detta.

Utöver de som bott och haft verksamhet i Vildmannen 7 har många kontor och butiker i kvarteren runtomkring drabbats av avspärrningarna. Det är en svår situation för många och vi beklagar de problem branden medfört. Vi gör allt vi kan för att vidareförmedla den information vi får från Räddningstjänsten. 

8 november, uppdatering klockan 10.00

 

Information om branden i korsningen Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan

Den aktuella fastigheten, Vildmannen 7, består till största delen av kontor och butiker vilka just nu genomgår en större renovering. Det finns också ett fåtal bostadslägenheter. Alla bostadshyresgäster är kontaktade och vi vet att de är i säkerhet. Två personer är på sjukhus med rökskador.

Branden är fortfarande inte under kontroll och rasrisk föreligger.

Vi uppdaterar löpande när vi har ny information.

7 november 2017. Uppdatering kl 13.00

 

En brand har i natt brutit ut i vår fastighet Vildmannen 7 i korsningen Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan.

Brandförsvaret och Hufvudstadens personal är på plats och arbetet pågår med att släcka branden. Detta har lett till att stora delar av området har fått spärrats av.

För närvarande omfattar avspärrningen Jakobsbergsgatan 6 och 7-11, Norrlandsgatan 16, Birger Jarlsgatan 13 och 15 samt Biblioteksgatan 12.

7 november 2017. Kl 09.00