Miljöanpassat byggande

Vi tar ansvar för att bygga och utveckla på ett hållbart, långsiktigt och miljöanpassat sätt. Hufvudstaden testar hela tiden ny teknik, med målet att minska energianvändningen och värna om miljön.

Vi bygger och utvecklar långsiktigt

Hållbarhet är viktigt för oss på Hufvudstaden. Vi är medvetna om att vår bransch står för en stor del av samhällets totala energianvändning och klimatutsläpp. Med vår kunskap och innovationsförmåga vill vi driva utvecklingen när det gäller miljöanpassat byggande.

Tillsammans med resten av branschen vill vi verka för att vi bygger och utvecklar på ett hållbart, långsiktigt och miljöanpassat sätt.

Först och främst siktar vi mot att skapa långsiktiga och flexibla lösningar. Det vi bygger ska kunna återanvändas för att undvika slöseri med resurser när en hyresgäst flyttar ut eller när en ny flyttar in. Vi gör ett aktivt val av stilrena produkter med tidlös design som löper mindre risk att behöva bytas ut med tiden.

Hufvudstaden testar hela tiden ny teknik, med målet att minska energianvändningen. Bland annat moderniserar vi tekniska system för att effektivisera energianvändningen, jobbar med värmeåtervinning och installerar solceller i delar av våra fastigheter.

Initiativ för miljöanpassat byggande

Hufvudstaden tar en aktiv roll i olika organisationer som verkar för en hållbar byggbransch. Det här är några exempel på vad vi gör.

Byggvarubedömningen

Hufvudstaden har en aktiv roll i Byggvarubedömningen.
Byggvarubedömningen är det branschledande verktyget för miljöbedömning av byggvaror i byggande och förvaltning. Målet för Hufvudstaden är att endast miljögranskade och godkända byggvaror används. På så sätt bygger vi långsiktigt och hållbart för kommande generationer.

Certifieringar för hållbart byggande

Hufvudstaden är medlem i organisationen Sweden Green Building Council, som utvecklar miljö- och hållbarhetsarbetet i byggbranschen. Organisationen erbjuder en rad olika certifieringssystem som bedömer byggnaders prestanda. Målet är att driva på utvecklingen i riktning mot ökad hållbarhet.

Energieffektivisering med Greenbuilding

En av certifieringarna som Sweden Green Building Council utfärdar är Greenbuilding. GreenBuilding riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med myndighetskraven.

Läs mer om GreenBuilding och certifiering för minskad energianvänding.

Hos Hufvudstaden har vi högt ställda krav på våra tillbyggnadsprojekt. När vi byggde på Femmanhuset i Göteborg uppfyllde de två nya kontorsvåningarna kraven enligt GreenBuilding med 25% lägre energianvändning. 

Miljöcertifiering Miljöbyggnad

Vi arbetar aktivt med att certifiera våra fastigheter enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Miljöbyggnad baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Genom Miljöbyggnad får vi en oberoende granskning av att byggnaden uppfyller krav inom energi, inomhusmiljö och material.

I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld, där brons motsvarar dagens lagkrav. Fastigheten Oxhuvudet har betyget silver, vilket för en fastighet från 30-talet anses som ett mycket gott resultat. Andra fastigheter som är certifierade är Orgelpipan och Hästhuvudet.

Läs mer om miljöbyggnad hos Sweden Green Building Council.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka e-post