GRESB - Global Real Estate Sustainability Benchmark

Hufvudstaden deltar i ett flertal hållbarhetsundersökningar, däribland Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Enligt undersökningen är Hufvudstaden branschledande inom hållbarhet.

GRESB

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) gör varje år en global genomgång av hållbarhetsarbetet i fastighetsbolag och fonder. Genomgången utgår från vad investerare och branschen anser vara de viktigaste hållbarhetsfrågorna.

 

Hufvudstadens resultat

Hufvudstaden deltog för första gången i undersökningen 2018 och nådde ett väldigt bra resultat. Av alla svenska börsnoterade fastighetsbolag i undersökningen placerar vi oss under 2018 på tredje plats. Vi tilldelades utmärkelsen GRESB 5 Stars som är ett erkännande för att vara en branschledare inom hållbarhet. Genom att delta i den globala studien har vi också fått en bra benchmark för fortsatt utveckling av vårt hållbarhetsarbete.

Det här är ett väldigt roligt kvitto på att vårt långsiktiga hållbarhetsarbete håller hög kvalitet. Vi har fortsatt höga ambitioner inom hållbarhetsområdet och jag är stolt över att Hufvudstaden just nu genomför flera stora utvecklingsprojekt, där stor vikt läggs vid förbättrad miljöprestanda, högre teknisk standard samt effektiva och flexibla planlösningar”

Karl-Johan Wall, hållbarhetschef på Hufvudstaden.

Läs mer om GRESB och 2018 års resultat här.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka e-post