Möt våra medarbetare

Här kan du bekanta dig med några medarbetare från olika avdelningar Hufvudstaden som berättar om sin bakgrund och yrkesroll.HR-chef

Ki Hummelgren

Tel 08-762 90 90