Personalstatistik

Personalstatistik

Här finner du en sammanställning av personalstatistik. Statistiken är per den 31 december 2017.

Hufvudstadens medarbetare i siffror

  • 120 anställda i koncernen
  • 38 % kvinnor och 62 % män
  • Medelåldern är 42 för män och 44 kvinnor
  • Genomsnittlig anställningstid är 8 år
  • Personalomsättning: 15 %