Medarbetarundersökningar

För Hufvudstaden är det viktigt att medarbetarna tar ansvar och känner sig delaktiga i verksamheten. I Hufvudstadens regelbundna medarbetarundersökningar har vi höga svarsfrekvenser. Vi är stolta över resultatet i undersökningen som kontinuerligt visat ett högt NMI, Nöjd Medarbetar Index.

"Medarbetarna är stolta över att arbeta på Hufvudstaden."

Antalet medarbetare som är stolta över att arbeta på Hufvudstaden har varit högt under flera år. Vi menar att denna positiva inställning till företaget leder till en win-win-situation med både friskare medarbetare och bättre lönsamhet.

Våra medarbetare:

  • Är stolta över att arbeta på Hufvudstaden.
  • Är nöjda med Hufvudstaden som arbetsgivare.
  • Är nöjda med sitt arbete och sin arbetssituation.
  • Har stort förtroende för chefen och koncernledningen.

Kontinuerliga hälsoinsatser

Hufvudstaden arbetar kontinuerligt med våra medarbetares hälsa. En del i det arbetet är regelbundna hälsokontroller, kontinuerliga friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag. Vi tror att detta bidrar till att vi får ”hållbara medarbetare”, något som visar sig i vår låga frånvarostatistik.