Mångfald och jämställdhet

Hufvudstadens mål är att skapa en organisation av medarbetare med olika erfarenheter och bakgrunder samt att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Vår syn på mångfald och jämställdhet

Hufvudstadens mål är att skapa en organisation av medarbetare med olika erfarenheter och bakgrunder samt att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Vi är ett öppet och icke-diskriminerande bolag med högt ställda krav inom alla delar av verksamheten.

För oss är det viktigt att hitta medarbetare med rätt kompetens för sin uppgift oberoende av ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller etniskt ursprung.

För oss är det även självklart att män och kvinnor ska ges samma möjligheter. Huvudstaden är en jämställd organisation och arbetar aktivt för att det ska förbli så.