Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

I strävan efter att ha branschens mest professionella medarbetare satsar vi på kompetensutveckling inom alla delar av organisationen.

Kompetensutveckling

Hufvudstadens mål är att ha branschens mest professionella medarbetare. I strävan efter detta satsar vi på kompetensutveckling inom alla delar av organisationen. Vi vill att våra medarbetare ska utnyttja sin fulla potential och därigenom stärkas i sina roller, därför arbetar vi för att våra medarbetare ska underhålla och utveckla sina kompetenser.

Seminarier och utbildningar för utökad kompetens

Utbildningsinsatserna är kopplade både till marknadens och till medarbetarnas efterfrågan. Vi har bland annat identifierat ett ökat intresse för miljöfrågor och har därför genomfört seminarieprogram för samtliga medarbetare om miljö. Nyanställda genomför introduktionsutbildningar under sitt första år. Vi genomför dessutom utbildningar i engelska och kommunikation för att stärka kontakten med internationella intressenter.