Karriärmöjligheter

Här kan du läsa om Hufvudstadens karriärmöjligheter och hur vi jobbar med personlig utveckling.

Internrekrytering

Ett sätt att utvecklas och göra karriär hos oss är att anta nya utmaningar. Enligt vår personalpolicy ska så många lediga tjänster som möjligt tillsättas genom internrekrytering. Då många får chansen till att vidareutvecklas internt tror vi det är en av anledningarna till vår låga personalomsättning.

Arbeta utanför rollerna

Något som främjar våra medarbetares utveckling är att låta dem delta i projekt som ligger utanför deras huvudsakliga arbetsuppgifter. Detta ger ett ökat erfarenhetsutbyte samtidigt som det stärker företagskulturen.

Personlig utveckling

Hufvudstaden genomför årligen utvecklingssamtal som ligger till grund för personliga handlingsplaner för respektive medarbetare. Alla får veta Hufvudstadens målsättning och hur man själv kan bidra.

Chefsutveckling

Vi är ett företag med många chefer, där de flesta är ansvariga för relativt små grupper. Detta är en modell vi tror på och som statistiskt sett är starkt sammankopplad med hög trivsel och låg sjukfrånvaro. En prioriterad fråga inom bolaget är att kontinuerligt identifiera och utveckla medarbetare med ledaregenskaper. Hufvudstaden satsar medvetet på att låta yngre medarbetare tidigt få möjlighet att växa in i rollen som chef. Vi har fyra ledarkriterier inom Hufvudstaden: mod, inspirerande, framåtriktad och föredöme.