Attraktiv arbetsgivarindex, AVI

Hufvudstaden når högsta poäng för bästa arbetsvillkor alla kategorier, enligt Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2016.

Nyckeltalsinstitutet gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats som idag används av många företag och organisationer i Sverige. Företaget ägs av Wise Group AB, Civilekonomerna, Labora Konsultforum AB. 

Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex alla kategorier: Hufvudstaden AB

- Att ligga högt i denna mätning tyder på att vi jobbar rätt med frågor om medarbetarskap. Topplaceringar inom NKI och NMI brukar korrelera. Nu visar även AVI att vår modell, där vi sätter medarbetare och kunder i fokus är framgångsrik. Att ha nöjda medarbetare och kunder är något vi värdesätter högt och vi blir därför extra stolta när vi ser att vårt arbete lönar sig,säger Ki Hummelgren, HR-Chef på Hufvudstaden AB.

”Vi har under flera år sett att fastighetsföretagen ligger väl framme i Attraktiv Arbetsgivarindex. Bland de tio företag som har högst värden är flera fastighetsföretag. Statliga myndigheter rankar också generellt väldigt högt i poäng då även de har bra arbetsvillkor enligt Nyckeltalsinstitutets kartläggning 2016.” säger Anders Johrén, nyckeltalsexpert på Nyckeltalsinstitutet AB.

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI® består av nio nyckeltal.

De nio nyckeltal som mäts för att få fram Attraktiv Arbetsgivarindex är: Tillsvidareanställningar, Medianlön, Lika Karriärmöjligheter, Utbildningstid, Övertid, Korttidssjukfrånvaro, Personalansvar, Långtidssjukfrånvaro, Avgångar. 

Ett företag/organisation kan lägst få 1 poäng och högst 20 poäng per nyckeltal. Maxpoäng för indexet är 180 poäng. Databasen består av ca 700 000 medarbetare från medelstora och stora verksamheter, både privata och offentliga.

Nyckeltalsinstitutet gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal.Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats som idag används av många företag och organisationer i Sverige.Företaget ägs av Wise Group AB, Civilekonomerna, Labora Konsultforum AB. 

 

Nyckeltalsinstitutet

Pressmeddelande, Bästa Attraktiva Arbetsgivarindex 2016