Medarbetare och socialt ansvar

Medarbetare och socialt ansvar.

Engagerade, kompetenta, serviceinriktade och nöjda medarbetare i alla delar av verksamheten är en förutsättning för att uppnå företagets mål, men också en viktig del i vårt sociala ansvarstagande.

Arbetsmiljön en prioriterad fråga

Medarbetarna är en av Hufvudstadens mest betydelsefulla tillgångar. Att verka för en bra arbetsmiljö där medarbetarna trivs är därför en prioriterad fråga hos oss. Hufvudstaden strävar efter att ge sina medarbetare stimulerande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter i syfte att behålla motivation och skapa trivsel.

Vi följer upp hur väl vi lyckats genom regelbundna medarbetarundersökningar som vi mäter enligt verktyget NMI (Nöjd Medarbetar Index) samt genom regelbundna hälsokartläggningar.

Socialt ansvar

Hufvudstaden har hela sin verksamhet i Sverige och vi kan inte se något i vår verksamhet som står i konflikt med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Vi stödjer Stadsmissionen för att bidra till en bättre situation och bättre levnadsvillkor för de socialt utsatta i våra närmiljöer.

Stadsmissionens symbol för vänföretag 2017.