Kontakt

För frågor kring Hufvudstadens personal är du välkommen att kontakta Ki Hummelgren, HR Chef.

Ki Hummelgren

HR Chef, 
svarar på personalrelaterade frågor.

Tel 08-762 90 90
ki.hummelgren@hufvudstaden.se