Kontakt

Kontaktperson för personalrelaterade frågor.

Christine Lindgren

HR Chef, 
svarar på personalrelaterade frågor.

Tel 08-762 90 90
christine.lindgren@hufvudstaden.se