Kontakt

Kontaktperson för personalrelaterade frågor.

Christine Lindgren

HR Chef, 
svarar på personalrelaterade frågor.

christine.lindgren@hufvudstaden.se