Vision, affärsidè och mål

Hufvudstaden, som grundades 1915, blev snabbt ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och är idag ett av landets starkaste varumärken i fastighetsbranschen. Varu­märket är välkänt och står för hög kvalitet, god service och långsiktighet i förvaltning och utveckling av egna kommersiella fastigheter i Stockholms och Göteborgs mest attraktiva affärslägen.

Vision

Hufvudstaden ska alltid upplevas som och vara Sveriges mest attraktiva fastighetsbolag.

Affärsidé

Hufvudstaden ska i egna fastigheter i centrala Stockholm och centrala Göteborg erbjuda framgångsrika företag högkvalitativa kontors- och butikslokaler på attraktiva marknadsplatser.

Verksamhetsmål

Hufvudstaden ska:

  • Successivt öka resultatet från den löpande verksamheten.
  • Ha branschens nöjdaste kunder.
  • Ha branschens mest välutvecklade fastighetsbestånd.
  • Ha branschens mest professionella medarbetare med stort engagemang för kunden, affärsmannaskapet och yrkeskunnandet.

Finansiella mål

  • Hufvudstadsaktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden och utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten.
  • Soliditeten ska uppgå till minst 40 procent över tiden.

Nettovinst och utdelningsandel

* Enligt styrelsens förslag

Utdelningstillväxt

* Enligt styrelsens förslag

AKTUELL BÖRSKURS


156,60

SEK

Till hufvudstadenaktien

Ekonomi och finans

Åsa Roslund, Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25