Miljöcertifierade byggnader

Miljöbyggnad baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Genom Miljöbyggnad får vi en oberoende granskning av att byggnaden uppfyller krav inom energi, inomhusmiljö och material. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld, där brons motsvarar dagens lagkrav.
Läs mer om miljöbyggnad hos Sgbc.

Fastigheten Oxhuvudet uppnår nivån silver, vilket för en fastighet från 30-talet är att anse som ett mycket bra resultat, och övriga fastigheter som är certifierade är Orgelpipan och Hästhuvudet.

Vi har sedan tidigare miljöcertifierat Packarhuset och Femmanhuset enligt EU-märkningen GreenBuilding. Ett GreenBuilding certifikat innebär att byggnaden minskat sin energianvändning med minst 25 procent.
Läs mer om GreenBuilding hos Sgbc.