Miljöanpassat byggande

Hufvudstaden utvärderar hela tiden ny teknik, med målet att minska energianvändningen. Här kan du läsa om hur vi miljöanpassar vårt byggande.

I byggprojekten skapar vi långsiktiga och flexibla lösningar som går att återanvända, vilket minimerar resursslöseri när en hyresgäst flyttar ut eller när en ny flyttar in. Valet av produkter görs utifrån livslängd och kvalitet.

Vi tar även hänsyn till att välja stilrena produkter med tidlös design som löper mindre risk att behöva bytas ut vid hyresgästbyten. Hufvudstaden utvärderar hela tiden ny teknik, med målet att minska energianvändningen.

Byggvarubedömningen

Hufvudstaden har en aktiv roll i Byggvarubedömningen (BVB) som är det branschledande verktyget för miljöbedömning av byggvaror i byggande och förvaltning. Målet för Hufvudstaden är att säkerställa att endast miljögranskade och godkända byggvaror används.

Miljöcertifiering

Vi arbetar aktivt med att certifiera våra fastigheter enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Miljöbyggnad baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Genom Miljöbyggnad får vi en oberoende granskning av att byggnaden uppfyller krav inom energi, inomhusmiljö och material. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld, där brons motsvarar dagens lagkrav.

Fastigheten Oxhuvudet har betyget silver, vilket för en fastighet från 30-talet anses som ett mycket gott resultat.

Bygger enligt Green Building Program

Vi har högt ställda krav på våra tillbyggnadsprojekt. När vi byggde på Femmanhuset i Göteborg uppfyllde de två nya kontorsvåningarna kraven enligt Green Building Program, vilket innebär en energianvändning som är 25 % lägre än myndighetskraven.