GRESB - Global Real Estate Sustainability Benchmark

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) gör varje år en genomgång av hållbarhetsarbetet i stora fastighetsbolag och fonder.

2018 års studie hade 903 deltagare världen över. Hufvudstaden deltog i undersökningen för första gången och nådde ett väldigt bra resultat. Av alla svenska börsnoterade fastighetsbolag i undersökningen placerar vi oss i år på tredje plats. Genom att delta i den globala studien har vi också fått en bra benchmark för fortsatt utveckling av vårt hållbarhetsarbete.

Det här är ett väldigt roligt kvitto på att vårt långsiktiga hållbarhetsarbete håller hög kvalitet. Vi har fortsatt höga ambitioner inom hållbarhetsområdet och jag är stolt över att Hufvudstaden just nu genomför flera stora utvecklingsprojekt, där stor vikt läggs vid förbättrad miljöprestanda, högre teknisk standard samt effektiva och flexibla planlösningar”, kommenterar Karl-Johan Wall, hållbarhetschef på Hufvudstaden.

Läs mer om GRESB och 2018 års resultat här.