Energi och klimat

Att på olika sätt minska vår energianvändning är det mest betydelsefulla arbetet vi kan utföra för att minska vår miljöpåverkan.

Som fastighetsbolag har vi ett stort ansvar för att arbeta klimatsmart samtidigt som vi ska informera och uppmuntra våra hyresgäster till att välja hållbara och energieffektiva lösningar.

Ett klimatsmart läge: mitt i city

Hufvudstaden har en unik fördel av att enbart ha sin verksamhet centralt i två storstäder.  I den dagliga verksamheten kan vårt beroende av biltransporter hållas nere till ett minimum, då vi har egen drift av våra fastigheter och gångavstånd till våra hyresgäster.

Faktum är att fastighetsbolag ofta strävar efter att minimera utsläppen från sina servicebilar. Hufvudstaden har inga servicebilar alls - vi har våra fastigheter på gångavstånd.

"Hufvudstaden har inga servicebilar, då vi har våra fastigheter på gångavstånd."

Det är lätt för våra anställda att komma till arbetsplatsen med kollektivtrafik, eftersom fastigheterna ligger i knutpunkter med många kommunikationsmöjligheter. Alla våra möten kan oftast hållas centralt.

Det är även nära till affärer och lunchställen, vilket ytterligare minskar behovet av transporter.  Alla dessa fördelar gäller också för våra hyresgäster – Även de sitter centralt.

Vi gör ständigt effektiviseringar

Eftersom Hufvudstaden har som affärsidé att äga sina fastigheter långsiktigt har det alltid funnits en drivkraft att kontinuerligt hålla dem i så bra trim som möjligt. Minskad energianvändning betyder sparade resurser, mindre utsläpp och bättre ekonomi. Här spelar våra egna drifttekniker och förvaltare en nyckelroll. De kan installationerna i våra fastigheter och trimmar dem dagligen. 

Ljusare färger bidrar till minskad elanvändning

I parkeringshuset Parkaden har vi energieffektiviserat belysningen och målat om i ljusare färger på ett antal plan. Detta har gjort att vi har minskat elanvändningen med 40 % men ändå fått en dubbel ljuseffekt. 

Energianvändning


Klimatsmart belysning

NK-klockan har med åren blivit ett av Stockholms självklara landmärken. I nära ett sekel hade den lysts upp av neonrör, men sedan klockans belysning ersattes med LED-lampor minskades energianvändningen med hela 90 procent.