Avfallshantering

Avfall i våra fastigheter

Avfallet i våra fastigheter kommer huvudsakligen från hyresgästernas verksamhet och från vår egen byggverksamhet. Vi tillämpar principen att sortering i första hand ska ske på den plats där avfallet uppkommer.

Avfall från våra egna projekt

Byggavfallet som uppstår vid våra egna ombyggnadsprojekt och lokalanpassningar sorteras på arbetsplatsen enligt fastställda rutiner.

Hufvudstaden prioriterar områdena

  • energi- och vattenanvändning
  • avfallshantering
  • miljöanpassat byggande
  • utfasning av farliga ämnen