Miljöarbete

Vi arbetar metodiskt för att utveckla och förbättra vår verksamhet utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Hufvudstadens största miljöpåverkan är energianvändningen för driften av fastigheterna. I verksamheten pågår därför ett prioriterat långsiktigt arbete med att minska energianvändningen och därmed också sänka koldioxidutsläppen.

"När man varit igång sedan 1915 är det bara naturligt att tänka några generationer framåt."

Byggnationer och renoveringar är också ett prioriterat område. Hufvudstaden ställer därför en rad miljökrav på de byggprodukter som används. Utöver detta försöker vi skapa långsiktigt hållbara lösningar som är flexibla och lätt kan anpassas efter hyresgästers olika krav.

Att minska vardagens miljöpåverkan

I allt vi gör, stort som smått, försöker vi ständigt göra bättre miljöval. Så långt det är möjligt så använder vi miljöanpassade produkter och vi delar med oss av våra kunskaper till våra hyresgäster, till exempel när det gäller källsortering av avfall och energismart belysning. Vi sätter årligen upp konkreta miljömål.

Hufvudstaden prioriterar områdena:

  • energi- och vattenanvändning
  • avfallshantering
  • miljöanpassat byggande
  • utfasning av farliga ämnen