Nätverk och samarbeten

Hufvudstaden är delaktigt i ett antal samarbeten som främjar hållbar utveckling. Några av dessa är Sweden Green Building Council och Byggvarubedömningen.

Sweden Green Building Council

Hufvudstaden är medlemmar i föreningen Sweden Green Building Council som har till uppgift att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Genom detta engagemang följer vi utvecklingen på nära håll vad gäller energi- och hållbarhetsfrågor, samt miljöcertifiering. Vi är aktiva och deltar exempelvis i kommittén för Miljöbyggnad.

Byggvarubedömningen

Hufvudstaden har en aktiv roll i Byggvarubedömningen (BVB) som är fastighetsbranschens gemensamma verktyg för miljöbedömning av byggvaror i byggande och förvaltning. Hufvudstadens mål är att säkerställa att endast miljögranskade och godkända byggvaror används i våra byggprojekt.

BELOK

Hufvudstaden är en av deltagarna i Beställargruppen Lokaler (BELOK), som är ett samarbete mellan Energimyndigheten och 16 av Sveriges största kommersiella fastighetsägare.

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter
Hufvudstaden är en av deltagarna i arbetsgruppen " Stockholms stads forum för hållbara fastigheter". Syftet är att utbyta erfarenheter för att påskynda energieffektiva och miljömässiga lösningar inom fastighetsbranschen.