Nätverk och samarbeten

Hufvudstaden är delaktigt i ett antal samarbeten som främjar hållbar utveckling. Några av dessa är Sweden Green Building Council och Byggvarubedömningen.

Sweden Green Building Council

Hufvudstaden är medlemmar i föreningen Sweden Green Building Council som har till uppgift att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Genom detta engagemang följer vi utvecklingen på nära håll vad gäller energi- och hållbarhetsfrågor, samt miljöcertifiering. Vi är aktiva och deltar exempelvis i kommittén för Miljöbyggnad.

Byggvarubedömningen

Hufvudstaden har en aktiv roll i Byggvarubedömningen (BVB) som är fastighetsbranschens gemensamma verktyg för miljöbedömning av byggvaror i byggande och förvaltning. Hufvudstadens mål är att säkerställa att endast miljögranskade och godkända byggvaror används i våra byggprojekt.

BELOK

Hufvudstaden är en av deltagarna i Beställargruppen Lokaler (BELOK), som är ett samarbete mellan Energimyndigheten och 16 av Sveriges största kommersiella fastighetsägare.

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter
Hufvudstaden är en av deltagarna i arbetsgruppen " Stockholms stads forum för hållbara fastigheter". Syftet är att utbyta erfarenheter för att påskynda energieffektiva och miljömässiga lösningar inom fastighetsbranschen.

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter

Hufvudstaden är en av deltagarna i arbetsgruppen " Stockholms stads forum för hållbara fastigheter". Syftet är att utbyta erfarenheter för att påskynda energieffektiva och miljömässiga lösningar inom fastighetsbranschen.