Hållbarhetsredovisning (GRI)

Från och med årsredovisningen 2011 redovisar Hufvudstaden sitt arbete med hållbarhetsfrågor enligt GRI (Global Reporting Initiative). Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning samt GRI-index. Vi redovisar på CORE-nivå och enligt GRI G4.

 

Om GRI

GRI är det mest erkända och spridda ramverket för redovisning och rapportering av hållbarhets- information. Detta ramverk ger riktlinjer för vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla.

GRI-index, arkiv


Miljöarbete

Medusa

Vi arbetar metodiskt efter vår miljöpolicy för att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Läs mer