Hållbarhetsmål

Vision

Hufvudstaden ska styra och utveckla verksamheten i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle.

Hållbarhetsmål

För att uppnå våra mål använder vi oss utav Hufvudstadens Miljöpolicy.

Hållbarhetsmål
2020 ska energianvändningen minskat med 30 % i förhållande till 2010.
2020 ska koldioxidutsläppen från drift av fastigheterna ha minskat med 90 % i förhållande till 2010.

Hufvudstadens ambition är att miljöcertifiera fastighetsbeståndet med inriktning på större ombyggnader och nybyggnationer.

Andelen osorterat avfall ska kontinuerligt minska.
Lokalhyresgäster ska erbjudas att teckna Gröna hyresavtal.
Hufvudstaden ska ha branschens nöjdaste kunder.

Hufvudstaden ska eftersträva jämställdhet i verksamheten.

Hufvudstaden ska ha branschens mest professionella medarbetare med stort engagemang för kunden, affärsmannaskap och yrkeskunnande.