Grönt hyresavtal

Miljöarbete, Hufvudstaden

Gör ett bra val och teckna ett grönt hyresavtal med Hufvudstaden så bidrar vi gemensamt till en bättre miljö.

Ett enklare sätt att minska miljöpåverkan

Ett grönt hyresavtal är en bilaga till det vanliga hyresavtalet. Tecknandet av avtalet innebär att hyresgästen tillsammans med Hufvudstaden sätter upp en konkret handlingsplan med åtgärder som ska bidra till en bättre miljö. Upprättandet av avtalet är ett tillfälle för ert företag att börja föra en löpande dialog kring miljöfrågor och skapa en hållbar strategi för minskad energianvändning, samt förbättra sin avfallshantering bland annat.

Huvudområden inom avtalet

  • Information och samverkan mellan hyresgäst och Huvudstaden
  • Minskad energianvändning
  • Bättre inomhusmiljö
  • Miljökrav på material
  • Källsortering av avfall
  • Grön el

Är du intresserad?

Om du är hyresgäst hos oss kontakta din förvaltare eller vår miljörådgivning för mer information. Är du intresserad av bli hyresgäst hos oss kan du kontakta uthyrning för mer information.


Miljörådgivning

Karl-Johan Wall, Hållbarhetschef

08-762 90 36